Mwynhau gyda’r teulu ar lan y môr

Croeso Cymru

Hwyl i’r teulu at lan y môr

O dwyni tywod enfawr i unig Barth Cadwraeth Morol Cymru, rydym ni’n gofalu am lawer o lecynnau arbennig iawn ar hyd yr arfordir.

Mae gan bob un ddigon o le i ymwelwyr ifanc redeg yn rhydd a dod yn nes at natur.

Mae gan eraill gyfleusterau delfrydol i deuluoedd fel llwybrau seiclo hawdd a llwybrau cerdded sy’n ddelfrydol ar gyfer gwthio pramiau.

Darllenwch ymlaen i gael ein cynghorion gorau am ble i fynd i gael diwrnod gyda’r teulu yn ein Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a choedwigoedd ar lan y môr.

Dewch i fod yn deulu sy’n cael antur gyda bywyd gwyllt

Bachgen ar lan y mor

Mae ein Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a choedwigoedd ar lan y môr yn llefydd gwych i ddod yn nes at natur.

Maen nhw’n gartref i bob math o fywyd gwyllt, o adar i drychfilod, planhigion i ffyngau, a morloi i wiwerod coch.

Rydym ni wedi dewis deg lleoliad arbennig sydd yn ei gofal o gwmpas arfordir Cymru ble allwch chi fynd i’w darganfod.

Mae paneli gwybodaeth ar gael ymhob lleoliad er mwyn i chi wybod beth ddylech chi fod yn chwilio amdano wrth i chi anturio.

Dysgu rhagor

Mynd am dro ar lan y dŵr os yw’r coesau’n fach a rhieni sy’n gwthio pramiau

Llwybr pren

Gall coesau bach flino’n hawdd, ond mae ein llwybrau cerdded byrrach yn berffaith i ymwelwyr iau.

Mae rhai o’n llwybrau cerdded yn dilyn rhodfeydd llydan a gwastad sy’n gyfeillgar i goetshys ac yn addas ar gyfer cadeiriau olwynion.

Dyma’n dewis ni o leoliadau ger y môr â llwybrau cerdded delfrydol i deuluoedd.

Os ydych chi’n chwilio am daith gerdded sy’n cynnig mwy o her, mae pedwar llwybr hir Cymru’n mynd â chi drwy rannau gwahanol o’r arfordir syfrdanol, neu’n agos ato, a gellir mwynhau pob un o’r llwybrau damaid ar y tro.

Antur i’r teulu ar ddwy olwyn

Bachgen ar feic

Allai hi ddim â bod yn haws mynd â’r plant i seiclo yn un o’n coedwigoedd, diolch i’n llwybrau beicio ag arwyddbyst.

Dewch i archwilio’r awyr agored ar ddwy olwyn yn y ddwy goedwig yma ble ceir llwybrau seiclo teulu-gyfeillgar ar lan y dŵr.

Cyfle i wlychu eich traed

Teulu ar lan y mor

Gan Gymru y mae’r ansawdd dŵr ymdrochi gorau yn y DU ac enillodd nifer o’n traethau wobrau fel Baneri Glas, Gwobrau Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan-môr.

Chwilio am ragor?

Teulu wrth gerdded

Ni yw un o ddarparwyr cyfleusterau hamdden awyr agored mwyaf Cymru, ac mae gennym lawer mwy o leoliadau teulu-gyfeillgar y gallwch chi eu mwynhau.

Lleolir cannoedd o’n llwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd o safon ryngwladol, canolfannau ymwelwyr a lleoliadau picnic mewn coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol mewn safleoedd gyda’r harddaf yn y wlad.

Ewch i’n prif dudalen am ddyddiau allan gyda’r teulu neu ewch i'n tudalen Taflenni ar gyfer ymwelwyr i lawrlwythwo copi o un o’n taflenni rhanbarthol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Lleoedd arbennig ger y môr Taflen PDF [5.5 MB]
Shell ID - Billingual.pdf PDF [551.1 KB]
I Spy - Cymraeg.pdf PDF [566.3 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf