Ansawdd dŵr ymdrochi

Mae gan Gymru'r ansawdd dŵr ymdrochi gorau yn y DU

Croeso Cymru

Mae gan draethau Cymru 43 o Faneri Glas, 19 Gwobr Arfordir Glas a 83 o Wobrau Glan Môr.

Yn wir, mae dros 100% o’n dyfroedd ymdrochi yn bodloni’r safonau gofynnol.

Yn 2019, roedd 83% hefyd yn bodloni’r safon anoddach fyth o “rhagorol" .

Mwy o wybodaeth