Pecynnau darganfod

Beth am fenthyg gwarbac a darganfod mwy o'r awyr agored yn ein canolfannau ymwelwyr

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Mae ein gwarbaciau darganfod am ddim yn cynnig help llaw i ymwelwyr ifanc i ddod yn agos at natur.

Gallwch fenthyg gwarbac ar eich ymweliad â:

Beth sydd mewn gwarbac?

Pecyn DarganfodMae pob gwarbac darganfod yn cynnwys pethau da a defnyddiol fel ysbienddrych, chwyddwydr, pot chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd â chanllaw yn egluro sut i'w defnyddio.

Mae'r gwarbaciau hefyd yn cynnwys rhai heriau i helpu i ddechrau eich helfa natur.

Mentrwch i rwbio rhisgl, rhowch gynnig ar wylio adar, neu dechreuwch chwilio am fwystfilod bach yn y goedwig.

Sut mae benthyg gwarbac?

  • Nid oes tâl am fenthyg gwarbac darganfod
  • Gofynnir i riant neu oedolyn arall lenwi ffurflen gofrestru fer a gadael ernes
  • Caiff gwarbaciau eu dosbarthu wrth gyrraedd ac ni ellir eu harchebu ymlaen llaw
  • Dylid dychwelyd gwarbaciau i'r ganolfan ymwelwyr ar ôl eu defnyddio
  • Nifer gyfyngedig o baciau sydd ym mhob canolfan ymwelwyr ac fe'u dyroddir ar sail y cyntaf i'r felin