Cynllun Galluogi Hamdden a Mynediad 2015-2020

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu Cynllun Galluogi Hamdden a Mynediad yn yr Awyr Agored, yn ogystal â chynllun gweithredu cysylltiedig, a fydd yn cyfarwyddo ein staff, ein partneriaid, rheolwyr tir ac ymarferwyr wrth iddynt geisio cyflawni’r buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sydd ynghlwm wrth hamddena yn yr awyr agored ledled Cymru. Bydd y dasg o’i roi ar waith yn cael ei monitro trwy gyfrwng cynllun Cyfrifo yn Seiliedig ar Ganlyniadau.

Cynllun pellgyrhaeddol

Mae’r Cynllun Galluogi hwn yn cyflwyno ein hamcanion ar gyfer hamdden a mynediad yn yr awyr agored. Mae ei gwmpas yn eang, ac mae’n ymdrin â’r ffordd rydym yn:

  • Rheoli ac yn hwyluso’r defnydd o’n hystâd ar gyfer hamdden a mynediad yn yr awyr agored
  • Galluogi eraill ac yn gweithio gyda nhw, a’r ffordd rydym yn hyrwyddo hamdden a mynediad ledled Cymru, gan adlewyrchu anghenion ein cynulleidfaoedd a’n marchnadoedd targed

Sefydliad galluogi hollbwysig

Mae rôl Cyfoeth Naturiol Cymru fel sefydliad galluogi yn hollbwysig i’r cynllun hwn. Bydd hwyluso ac annog eraill, yn ogystal â gweithio gyda’n partneriaid, yn rhan gwbl ganolog o’n gweithgareddau.

Cynllun Galluogi Hamdden a Myediad CNC

Safbwynt strategol Llywodraeth Cymru ynghylch Hamdden a Mynediad

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am safbwynt strategol Llywodraeth Cymru ynghylch Mynediad a Hamdden yma.

Diweddarwyd ddiwethaf