Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Croeso i Niwbwrch

Darganfyddwch y dirwedd unigryw hon a ffurfiwyd gan y gwynt a’r môr

Ynys Llanddwyn

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Barbeciw
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Natur
Cyfeiriannu
Parcio
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Rhedeg
Toiledau
Llwybr cerdded

Beth sydd yma

Yn 1955, dynodwyd Tywyn Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn fel y Warchodfa Natur Genedlaethol arfordirol gyntaf yng Nghymru.

Mae’r twyni tywod, y corsyddheli, y glannau tywodlyd a chreigiog wedi’u ffurfio dros filoedd o flynyddoedd gan y gwynt a’r môr.

Maen nhw’n gartref i amrywiaeth drawiadol o blanhigion ac anifeiliaid arbennig sydd wedi addasu i fywyd mewn amgylchedd sy’n gyson newid ac yn aml yn heriol wrth ymyl y môr.

Plannwyd Coedwig Niwbwrch rhwng 1947 a 1965 i ddarparu coed masnachol a swyddi.

Heddiw, mae’n bwysig ar gyfer bywyd gwyllt ac yn boblogaidd at ddibenion hamdden.

Ar ddiwrnodau tawel, mae’r goedwig yn ymddwyn fel porth i draeth godidog Llanddwyn ac ar ddiwrnodau stormus, cynigia gysgod hynod dderbyniol.

Ymweld â Niwbwrch

Mae gan Goedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch sawl llwybr cerdded wedi’u cyfeirbwyntio i helpu ymwelwyr i archwilio.

Ceir hefyd Llwybr Pos Anifeiliaid i ymwelwyr iau, dau lwybr beicio cyfeillgar i deuluoedd, llwybr ffitrwydd a llwybr rhedeg wedi’i gyfeirbwyntio.

Yn ogystal â bod yn lle poblogaidd i ymweld ag ef, mae Niwbwrch yn goedwig weithiol o hyd, felly gallai rhai ardaloedd gael eu cau am resymau diogelwch pan fydd coed yn cael eu cwympo neu yn cael eu symud.

Sylwch:

  • yn ystod tymhorau prysur, yn enwedig ar ddiwrnodau heulog, mae maes parcio’r traeth yn llenwi’n gyflym
  • gall y traffig fod yn drwm iawn, felly byddwch yn amyneddgar
  • Dylai ymweliadau ysgol sy’n teithio ar fws gysylltu a permissionsnorth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ychydig wythnosau cyn yr ymweliad er mwym gwneud trefniadau ar gyfer tywys y bws I’r lle parcio sydd wedi’I ddyrannu ger y prif faes parcio ar y prif traeth

Dechrau ar eich ymweliad

Dyma’r prif leoedd y gallwch ddechrau ar eich ymweliad:

Mae saith maes parcio yng Nghoedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch – gweler y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Beth allwch chi ei wneud

Mae ystod o lwybrau wedi’u cyfeirbwyntio a gweithgareddau eraill er mwyn i chi ddarganfod golygfeydd, bywyd gwyllt, hanes a diwylliant yr ardal hon.

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am y gweithgareddau canlynol:

Cynllunio’ch ymweliad

Ewch i’n tudalen cynllunio’ch ymweliad i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch ymweliad.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.