Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhestr A-Y o leoedd i ymweld â hwy

Rhestr hwylus o goetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru


| A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | Ng | H | I | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | Th | U | W |

A

Alwen, ger Dinbych

C

Cae’n y Coed, Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Cae'n y Coed, ger Betws-y-Coed

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris, ger Dolgellau

Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Coed Cwningar, ger Maesyfed 

Coed Llangwyfan, ger Dinbych

Coed Maenarthur, ger Aberystwyth

Coed Moel Fama, ger yr Wyddgrug

Coed Nash, ger Llanandras 

Coed Nercwys, ger yr Wyddgrug

Coed Pen Arthur, ger Llanymddyfri

Coetiroedd Talyllychau, ger Llanymddyfri

Coed Wyndcliff, coetiroedd Dyffryn Gwy, ger Cas-gwent

Coed y Brenin Forest Park Visitor Centre

Coed y Garreg Wen, ger Cas-gwent

Coedwig Beddgelert, ger Porthmadog

Coedwig Brechfa – Coed Abergorlech, ger Caerfyrddin

Coedwig Brechfa – Coed Allt Byrgwm, ger Caerfyrddin

Coedwig Brechfa – llefydd eraill, ger Caerfyrddin

Coedwig Brechfa, ger Caerfyrddin

Coedwig Caeo, ger Llanymddyfri

Coedwig Ceri, ger y Drenewydd

Coedwig Cilgwyn, ger Llanymddyfri

Coedwig Clocaenog - Bod Petryal, ger Rhuthun

Coedwig Clocaenog - Boncyn Foel Bach, ger Rhuthun

Coedwig Clocaenog - Coed y Fron Wyllt, ger Rhuthun

Coedwig Clocaenog – Efail y Rhidyll, ger Rhuthun

Coedwig Clocaenog - Pincyn Llys, ger Rhuthun

Coedwig Crychan - Brynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn, ger Llanymddyfri

Coedwig Crychan – Halfway, ger Llanymddyfri

Coedwig Crychan, ger Llanymddyfri

Coedwig Cwmcarn, ger Casnewydd

Coedwig Dyfi – Coed Nant Gwernol, ger Machynlleth

Coedwig Dyfi – Coed Tan y Coed, ger Machynlleth

Coedwig Dyfi – Coetir Foel Friog, ger Machynlleth

Coedwig Dyfnant - Coed Pont Llogel, ger Dolgellau

Coedwig Dyfnant - Hendre, ger Dolgellau

Coedwig Dyfnant - Pen y Ffordd, ger Dolgellau

Coedwig Hafren, ger Llanidloes

Coedwig Halfway, ger Llanymddyfri

Coedwig Irfon (Pont Wen), ger Llanwrtyd

Coedwig Maesyfed -  Fishpools, ger Trefyclo 

Coedwig Mynwar, ger Hwlffordd

Coedwig Penybedd, ger Llanelii

Coed Maenor, Beacon Hill a Llwybr Cadw'n Heini Wet Meadow, ger Cas-gwent

Coetir Cymunedol Coed y Bont, ger Tregaron

Coetir Gogerddan, ger Aberystwyth

Coetir Lloches Ddu, ger Aberystwyth

Coetir Ysbryd Llynfi, Pen-y-bont ar Ogwr

Craig y Ddinas, ger Castell-nedd

Cwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri

Yn ôl i'r brig

D

Dolwyddelan, ger Betws-y-Coed

Yn ôl i'r brig

Ff

Fforest Fawr, ger Caerffili

Yn ôl i'r brig

G

Gardd y Goedwig, Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Glasdir, Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Golygfa Ban, Dyffryn Gwy, ger Drefynwy

Grogwynion, ger Aberystwyth

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris a Chanolfan Ymwelwyr, ger Dolgellau

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Carmel, ger Llandeilo

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig, ger Y Fenni

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber, ger Bangor

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors y Llyn, ger Rhaeadr Gwy

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Crymlyn, ger Abertawe

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig-gleisiad a Fan Frynych, ger Aberhonddu

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal, ger Betws-y-coed

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chanolfan Ymwelwyr, ger Aberystwyth

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn, ger Abermaw

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech, ger Harlech

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ogof Ffynnon Ddu, ger Ystradgynlais

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich, ger Abertawe

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Pant y Sais, ger Abertawe

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa, ger Beddgelert

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwll, ger Penfro

Gwaun Hepste, ger Ystradfellte

Yn ôl i'r brig

H

Hafna, ger Llanrwst

Yn ôl i'r brig

Ll

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybrau Cenedlaethol (Saesneg yn unig)

Llyn Crafnant, ger Llanrwst

Llyn Geirionnydd, ger Llanrwst

Llyn Sarnau, ger Betws-y-Coed

Yn ôl i'r brig

M

Maes parcio Bwlch Pen Barras, ger yr Wyddgrug

Maes parcio Rhyslyn, Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Mainc Lifio, ger Llanrwst

Yn ôl i'r brig 

N

Niwbrch - Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, Ynys Môn

Yn ôl i'r brig

P

Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Parc Coed y Brenin - beicio mynydd

Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Parc Coedwig Afan - beicio mynydd

Parc Coedwig Gwydir

Parc Gwledig Loggerheads, ger yr Wyddgrug

Parth Cadwraeth Morol Sgomer, ger Aberdaugleddau

Pont Melin-fach, ger Ystradfellte

Pont y Pair, Betws-y-Coed

Yn ôl i'r brig

T

Tŷ’n Llwyn, ger Betws-y-Coed

Tŷ’n y Groes, Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Tyddyn Gwladys, Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Yn ôl i'r brig

Y

Y Bwa, ger Aberystwyth

Ystad yr Hafod, ger Aberystwyth

Yn ôl i'r brig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.