Rhif. 11 – 2021 Bwi Rhif 4 Afon Dyfrdwy – Ar goll o’r Orsaf

Dilys o 2 Hydref 2021

Ardal Allanol Aber Dee
Rhif 4 Afon Dyfrdwy – Ar goll o’r Orsaf

Cynghorir morwyr fod Bwi Rhif 4 Aber Afon Dyfrdwy wedi mynd ar goll o’r orsaf, ac felly dylent fordwyo gyda gofal mawr yng nghyffiniau safle’r bwi. 

Bydd y bwi yn cael ei adfer a’i ddychwelyd i’r orsaf cyn gynted ag y bo modd ac yna bydd hysbysiad pellach yn cael ei gyhoeddi. Mae'r hysbysiad hwn yn un sy'n hunan-ganslo.


Capten G PROCTOR
Harbwrfeistr

2 Hydref 2021


d/o Strategic Marine Services Ltd. 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester CH2 4BP

Ffôn: +44 (0) 1244 371428

E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf