Hysbysir llongwyr fod y gwaith arolygu a amlinellir yn LNtM 10 - 2020 bellach wedi cael ei gwblhau. Fe’ch hysbysir fod y gwaith hwn yn debygol o gael ei gynnal yn chwarterol, ac y bydd y nesaf ym mis Mawrth 2021.

Mae LNtM 10 – 2020 wedi ei ganslo.

Mae’r hysbysiad hwn yn hunan-ddiddymu.

CAPTEN S. CAPES

HARBWRFEISTR

4 Rhagfyr 2020

c/o Strategic Marine Services Ltd. 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester. CH2 4BP Telephone : +44 (0) 1244 371428 E-Mail : harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf