Rhif 10 – 2021 -Gwaith Cynnal Arolygon yn Ardal Allanol Aber Afon Dyfrdwy

Yn ddilys o 24 Awst 2021

Yn dod i ben ar 25 Awst 2021

Cynghorir morwyr bod gwaith cynnal arolygon wedi’i gynllunio, i ddechrau ar 24 Awst 2021 neu oddeutu'r amser hwnnw, yn yr aber allanol mewn (naw) lleoliad bras (mannau coch).

Rhif Lledred Hydred
1 53° 21.173'N 3° 17.616'W
2 53° 20.989'N 3° 18.227'W
3 53° 20.387'N 3° 17.700'W
4 53° 20.598'N 3° 16.938'W
5 53° 19.879'N 3° 17.096'W
6 53° 20.284'N 3° 16.257'W
7 53° 20.804'N 3° 10.508'W
8 53° 21.641'N 3° 11.987'W
9 53° 22.583'N 3° 13.413'W

 

Cynhelir yr arolwg gan y RIB MARY OLWEN a bydd yn cynnwys llifo treillrwyd drawst 1.5 metr o hyd rhwng 20 a 50 metr y tu ôl i'r llong, wrth dreillio am hyd o 200 metr ym mhob lleoliad. Gofynnir i forwyr ganiatáu digon o le i fynd heibio yn yr ardal.


Mae'r hysbysiad hwn yn un sy'n hunan-ganslo.
Capten G PROCTOR
Harbwrfeistr
19 Awst 2021


d/o Strategic Marine Services Ltd. 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester CH2 4BP

Ffôn: +44 (0) 1244 371428

E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf