No. 09 - 2021 Rhan Gamlasedig Afon Dyfrdwy – Pont y Ffordd A494 Queensferry

Hysbysir llongwyr y bydd mesurydd llanw yn cael ei osod ar Bont y Ffordd A494 Queensferry ar 6 Awst. Yn dilyn y gwaith ni fydd newid yn yr uchder o dan y bont (air draft), a bydd rhaffau yn cael eu defnyddio i gael mynediad at safle’r gwaith.

Bydd cwch diogelwch yn bresennol yn ystod y gwaith ar y bwa canol (yn monitro VHF Ch14) a chynghorir llongwyr i gymryd gofal ychwanegol wrth hwylio yn y cyffiniau.

Mae’r hysbysiad hwn yn hunanddileu.

 

Captain G PROCTOR

Harbour Master

8th of July 2021

 

c/o Strategic Marine Services Ltd.

12 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester. CH2 4BP

Telephone: +44 (0) 1244 371428

E-Mail: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf