No. 08 - 2021 Rhan Gamlasedig Afon Dyfrdwy – Pont y Ffordd A494 Queensferry

Gwaith arolygu a samplu – Os ydych yn dod i aber afon Dyfrdwy, gwiriwch bob hysbysiad i forwyr

Hysbysir llongwyr y bydd gwaith archwilio yn cael ei gynnal ar Bont y Ffordd A494 yn Queensferry rhwng 12 a 21 Gorffennaf, a bydd rhaffau yn cael eu defnyddio i gael mynediad i’r safle.

Bydd cwch diogelwch yn bresennol yn ystod y gwaith ar y bwa canol (yn monitro VHF Ch14) a chynghorir llongwyr i gymryd gofal ychwanegol wrth hwylio yn y cyffiniau.

Mae’r hysbysiad hwn yn hunanddileu.

 

Captain G PROCTOR

Harbour Master

8 Gorffennaf 2021

 

c/o Strategic Marine Services Ltd.

12 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester. CH2 4BP

Ffôn: +44 (0) 1244 371428

E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf