Rhif 04 - 2021 Marciau tymhorol arbennig er mwyn amlinellu ardaloedd gwaharddedig

Gwaith arolygu a samplu – Os ydych yn dod i aber afon Dyfrdwy, gwiriwch bob hysbysiad i forwyr

Hysbysir llongwyr fod dwy ardal, lle bydd marciau arbennig yn cael eu haddasu’n dymhorol, yn cael eu sefydlu rhwng Ynysoedd Hilbre, blaendraeth West Kirby a Marine Lake West Kirby,.

Mae marciau'r haf sef dwy linell o 10 bwi i gyd yn darparu triongl diogelwch sy'n amlinellu'r rhan o’r traeth a ddefnyddir gan y cyhoedd o gymharu â'r rhan sydd ar gael ar gyfer gweithgareddau eraill fel parafarcuta. Mae'r rhan hon yn cael ei marcio rhwng tua mis Ebrill a mis Hydref. (Gwyrdd ar y siart).

Mae marciau'r gaeaf, sydd eto rhwng y ddwy linell - y naill tua 400M i'r dwyrain o Little Eye ac Ynysoedd Little Hilbre a’r llall 300M oddi wrth forglawdd West Kirby - yn amlinellu’r rhan sydd ar gael i hwylfyrddwyr a syrffwyr barcud. Mae’r rhan tu allan i'r llinellau tua’r lan yn ardal gwarchod adar sy’n bwydo. Mae'r ardal hon yn cael ei marcio rhwng tua mis Hydref a mis Ebrill. (Coch ar y siart).

 

CAPTAIN S.CAPES

HARBOUR MASTER

4th January 2021

 

c/o Strategic Marine Services Ltd. 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester. CH2 4BP Telephone : +44 (0) 1244 371428 E-Mail : harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf