Gwaith arolygu a samplu – Os ydych yn dod i aber afon Dyfrdwy, gwiriwch bob hysbysiad i forwyr

Drwy hyn, atgoffir morwyr ei bod yn ofynnol adrodd argyfyngau a digwyddiadau morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy yn unol ag MGN 564 (M+F) – Adrodd Anafiadau Morol a Digwyddiadau Morol, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2017.

Adrodd argyfyngau

Dylid adrodd unrhyw argyfwng neu ddigwyddiad morol a allai beryglu bywyd neu arwain at sefyllfa a allai fod yn beryglus o fewn Gwarchodaeth Dyfrdwy ar unwaith i Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA) trwy: Ffonio 999 – gofynnwch am wyliwr y glannau neu sianel VHF 16

Adrodd digwyddiadau

Yn ogystal â'r uchod ac ar gyfer pob digwyddiad arall, gellir cysylltu â swyddfa Harbwr Feistr Gwarchodaeth Dyfrdwy ar: 01244 371428 yn ystod oriau swyddfa neu ffonio llinell adrodd Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd ar agor 24 awr, ar 0300 065 3000

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol am ddiogelwch morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy a manylion cyswllt defnyddiol eraill o swyddfa'r Harbwr Feistr neu gellir cael mynediad iddynt ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gellir hefyd cysylltu â gorsaf leol gwylwyr y glannau yng Nghaergybi 24 awr y dydd drwy ffonio 999 a gofyn am wyliwr y glannau, neu'n uniongyrchol ar 01407 762051. Gellir cysylltu â llinell wybodaeth Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau drwy anfon e-bost i infoline@mcga.gov.uk. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, gellir cysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000

 

Y CAPTEN S. CAPES

HARBWR FEISTR

4ydd Ionawr 2021

d/o Strategic Marine Services Ltd, 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester, CH2 4BP. Ffôn: +44 (0) 1244 371428 Ffôn symudol: +44 (0) 7894 790378 E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf