Blwyddyn Rhif Teitl

2013

15

Llongddrylliad Lord Delamere

2014

08

Llongau heb olau yn yr aber

2018

10

Bwiau bach dros dro

2019

19

Diogelwch morol o fewn Aber Dyfrdwy

2020

21

Gwaith arolygu'r ardal o'r aber allanol

Mae pob hysbysiad arall i forwyr a gyhoeddwyd cyn y dyddiad hwn gan Warchodaeth Dyfrdwy drwy hyn wedi'i ddiddymu neu ystyrir ei fod wedi'i gyhoeddi'n ddigonol.

Gellir cael yr hysbysiadau i forwyr uchod, a rhai dilynol, o wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y CAPTEN S. CAPES

HARBWR FEISTR

4ydd Ionawr 2021

d/o Strategic Marine Services Ltd, 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester, CH2 4BP. Ffôn: +44 (0) 1244 371428 E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf