Rhif 5 - 2022 - Marciau arbennig tymhorol y gaef i nodi ardal waharddedig

Aber Afon Dyfrdwy

Marciau arbennig tymhorol y gaeaf i nodi ardal waharddedig

Rhif hysbysiad lleol: Rhif 5 - 2022

Yn ddilys o: 23 Medi 2022

Yn dod I ben: Gwanwyn 2023

Aber Afon Dyfrdwy

Marciau arbennig tymhorol y gaeaf  I nodi ardal waharddedig       

Mae'r hysbysiad hwn yn disodli LNtoM 04/2022 sydd bellach wedi'i ganslo.

Hysbysir morwyr fod cyfres o farciau melyn tymhorol arbennig heb olau wedi’u gosod ar gyfer y gaeaf rhwng Ynysoedd Hilbre a blaendraeth West Kirby i’r gogledd o’r Llyn Morol.

Mae’r marciau tymhorol hyn ar gyfer y gaeaf, sydd wedi’u ffurfio o ddwy linell – un oddi ar arfordir West Kirby ac un i gyfeiriad yr arfordir o Ynys Hilbre, sy’n gyfanswm o 19 o fwiau – yn darparu llinellau terfyn sy'n gwarchod y morfeydd gyda’r glannau lle dylid osgoi gweithgareddau chwaraeon dŵr fel barcudfyrddio a hwylfyrddio.

Gosodir y marciau yn yr ardal hon rhwng mis Hydref ac Ebrill fel y nodir yn y siart isod:

Y Capten G PROCTOR
Harbwrfeistr
23 Medi 2022
Drwy law Strategic Marine Services Ltd.
12 Chapel Court
Wervin Road
Wervin
Caer.
CH2 4BP

Ffôn : +44 (0) 1244 371428
E-bost : harbourmaster@deeconservancy.org

Mannau eraill yng Hysbysiadau i Forwyr

Diweddarwyd ddiwethaf