Rhif 19 - 2019 E-lyfryn Diogelwch Morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy

Gwaith arolygu a samplu – Os ydych yn dod i aber afon Dyfrdwy, gwiriwch bob hysbysiad i forwyr

Hysbysir morwyr fod yr e-lyfryn 'Diogelwch Morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy' wedi'i adolygu a'i ailfformatio'n ddiweddar. Mae'r cyhoeddiad newydd hwn bellach ar gael i'w lawrlwytho o dudalennau gwe Gwarchodaeth Dyfrdwy a geir ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Atgoffir pob morwr o'r canllawiau ar ddiogelwch mordwyol sydd wedi'u cynnwys yn y llyfryn yn ogystal â'r weithdrefn adrodd argyfyngau a manylion cyswllt.
Nid oes copi caled o'r llyfryn ar gael bellach ac mae cyhoeddiadau cynharach wedi'u disodli a dylid eu dinistrio.

Mae Hysbysiad 04 – 2019 wedi'i ddiddymu.

Y CAPTEN S. CAPES

HARBWR FEISTR

2 Medi 2019

d/o Strategic Marine Services Ltd, 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester, CH2 4BP. Ffôn: +44 (0) 1244 371428 Ffacs: +44 (0) 1244 379975 E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf