Cynllun Menter 2017-2022

Gwybodaeth am ein gweithgareddau masnachol

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mandad i Cyfoeth Naturiol Cymru, drwy ei llythyr cylch gwaith blynyddol yn 2017–18 i “ddatblygu Cynllun Menter gyda cherrig milltir ar gyfer creu incwm sy'n cyd-fynd ag egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, gan weithio gyda phartneriaid a chymunedau”.

Cynllun Menter 2017 - 2022

Atodiad 1 Cynllun Menter 2017 - 2022