Cyfarfod y Bwrdd 26 Mawrth 2020

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd.

Cyfarfod caeedig i'w gynnal trwy Skype.

1. Croeso
Ymddiheuriadau a datganiad o ddiddordeb
2. Adolygu cofnodion a logiau gweithredu cyfarfod bwrdd cyhoeddus mis Tachwedd:
2a: Adolygu cofnodion bwrdd cyhoeddus mis Tachwedd
2b: Adolygu log gweithredu bwrdd cyhoeddus mis Tachwedd
3. Dangosfwrdd perfformiad corfforaethol 2019/20 - chwarter 3
4. Cynllun busnes drafft 2020/21
5. Ymateb CNC i glefyd coed ynn
6. Adroddiad blynyddol cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 2019/20 7. 7. Diweddariad llesiant, iechyd a diogelwch
8. Lansio’r cynllun grantiau
9. Lansio’r datganiadau ardal
10. Cyflwyniad lleol – cyflwyniad yn unig

Diweddarwyd ddiwethaf