Adroddiad ymchwiliad i ddamwain angheuol: Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy

Ar 29 Awst 2020, ar ôl chwilio am berson yr adroddwyd ei fod ar goll ar 28 Awst 2020, cafwyd hyd i gorff yn Aber Afon Dyfrdwy. Cafodd yr adroddiad hwn ei lunio gan yr Harbwr Feistr, ar ran yr Awdurdod Harbwr Statudol ar gyfer Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy, i ganfod a ellir dysgu gwersi sy’n gwella diogelwch mordwyo.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, fel Awdurdod Harbwr Statudol ar gyfer Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy, yn ddarostyngedig i ofynion Cod Diogelwch Morol y Porthladd. Mae’r Cod yn argymell yn gryf fod awdurdodau’r harbwr yn ymchwilio i ddigwyddiadau o fewn eu hawdurdodaeth.

Darllenwch adroddiad ymchwiliad i’r ddamwain angheuol a luniwyd gan Harbwr Feistr Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy.

Diweddarwyd ddiwethaf