Llywodraethu gwerthiant pren

Rydym yn gwneud newidiadau sylweddol i’n gweithgareddau pren masnachol yn dilyn cyhoeddi adroddiad annibynnol.

Fe wnaethom alw ar yr arbenigwyr, Grant Thornton, i adolygu ein prosesau a’n gweithdrefnau ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru “amodi” ein cyfrifon am dair blynedd yn olynol.

Daw adroddiad Grant Thornton yn dilyn dadansoddiad pellgyrhaeddol o’n gweithrediadau coedwigaeth masnachol.

Rydym yn derbyn eu casgliadau yn llwyr ac eisioes yn gweithredu i newid pethau. Mae hyn yn gam pwysig i wneud yn siwr nad yw hyn yn digwydd eto.

Rydym wrthi’n gweithio ar gyfieithiad o’r adroddiad yma. Ar hyn o bryd mae’r Crynodeb Gweithredol yn Gymraeg. Fe fydd gweddill yr adroddiad ar gael yn Gymraeg yn fuan.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf