Ymholiadau gan y cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu gais am gyfweliad, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu


Ffôn: 029 2046 4227

Ebost: cyfathrebu@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gallwch chi gysylltu â’n tîm yn ystod oriau gwaith, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.

Ar gyfer caniatâd ffilmio ar dir rydym yn rheoli, ewch i'r dudalen Trefnu gweithgaredd neu ddigwyddiad.