Dyfroedd Byw i Gymru - Y Newyddion Diweddaraf

Mae’r diweddariad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Gynlluniau Rheoli Basnau Afonydd ac yn hyrwyddo straeon am gyflawni gwelliannau i amgylchedd y dŵr


Gofynnwn i’n partneriaid ac eraill roi enghreifftiau o waith y maent yn ei wneud i wella iechyd dyfroedd a chynefinoedd Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Dyfroedd Byw i Gymru, y newyddion diweddaraf Rhifyn 5 - Haf 2016 PDF [839.7 KB]
Dyfroedd Byw i Gymru y newyddion diweddaraf Rhifyn 4 - Hydref 2015 PDF [1.3 MB]
Dyfroedd Byw i Gymru, y newyddion diweddaraf Rhifyn 3 - Gaeaf 2014 PDF [953.9 KB]
Dyfroedd Byw i Gymru, y newyddion diweddaraf Rhifyn 2 - Gwanwyn 2014 PDF [749.9 KB]
Dyfroedd Byw i Gymru, y newyddion diweddaraf Rhifyn 1 - Haf 2013 PDF [658.3 KB]