Rhybudd o broblemau achos gwyntoedd cryfion a llanwau uchel

DATGANIAD DAROGAN LLIFOGYDD: 1500awr 07/10/2014

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i ymbaratoi rhag ofn i lanw uchel, ynghyd â gwyntoedd cryfion, arwain at fân broblemau yn ystod y diwrnodau nesaf (Dydd Mercher 8 a Dydd Iau 9 Hydref).

Yn ôl pob tebyg, bydd y rhan fwyaf o arfordir de a gorllewin Cymru yn debygol o weld ychydig o orlifo o donnau’r mor, o Gas-gwent ar hyd yr arfordir i Aberystwyth, ar ôl i’r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd de-orllewinol cryf.

Gallai’r gwyntoedd cryfion hyn ynghyd a’r llanw uchel arwain at fân broblemau i ardaloedd arfordirol, ac fe allai nifer fechan o adeiladau ddioddef llifogydd.

Cadarnhaodd y Swyddfa Dywydd y bydd ardal o wasgedd isel yn arwain at dywydd ansefydlog ar draws De Cymru trwy gydol Dydd Mercher a Dydd Iau, a disgwylir cawodydd yn ystod y ddau ddiwrnod.

Hefyd, bydd gwyntoedd cryfion i’w cael, gyda hyrddiau cryf iawn o 45-50 milltir yr awr yn bosibl ar draws ardaloedd arfordirol y de Ddydd Mercher. Bydd y gwyntoedd ar eu cryfaf ben bore Dydd Iau, ond dylent ostegu yn ddiweddarach yn y diwrnod.

Mae’n debyg y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi nifer o Hysbysiadau Llifogydd arfordirol ac ambell Rybudd Llifogydd mewn rhai ardaloedd.

Gofynnir i bobl beidio â mynd ar unrhyw bromenâd a pheidio â sefyll yn rhy agos at lan y môr, rhag ofn iddynt gael eu cipio i’r dŵr gan y tonnau mawr neu eu taro gan rywbeth.

Bydd gweithwyr ymateb i argyfwng wrth law ar safleoedd allweddol i sicrhau bod amddiffynfeydd arfordirol Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio’n iawn a bod unrhyw ollyngfa’n cael ei chlirio er mwyn lleihau’r perygl i bobl a’u cartrefi.

Caiff rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud. Dilynwch @natreswales ar Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru