Arestio dau am bysgota’n anghyfreithlon ar afon Dyfi

Cafodd dau ddyn eu harestio ar amheuaeth o bysgota’n anghyfreithlon yn dilyn ymgyrch ar y cyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Heddlu Dyfed Powys.

Canfu, plismyn a swyddogion CNC rhwydi, offer pysgota ac un brithyll y môr ar yr afon Dyfi ger Borth.

Mae ymholiadau yn parhau a chafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth tan  Awst 5.

Meddai Matt Roberts, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae Sewin, neu Frithyll y Môr, yn rhywogaeth eiconig yn ein hafonydd sy’n denu pysgotwyr i’r wlad o bob rhan o'r byd - gan ddod â hwb i'n heconomi gwledig.

“Mae niferoedd sewin yn disgyn ac mewn cais i atal hyn mae rhaid rhyddhau unrhyw bysgod sy’n cael eu dal.

"Dim ond pysgotwyr gyda'r drwydded gywir sy’n cael eu pysgota.

"Os byddwch yn gweld unrhyw un yn pysgota anghyfreithlon neu rywbeth amheus dylent ffonio llinell gymorth Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0800 807060."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru