Miloedd o bysgod marw yn nigwyddiad llygredd Afon Clywedog

pysgod marw yn afon clywedog

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gadarnhau bod miloedd o bysgod wedi cael eu lladd o ganlyniad i ddigwyddiad llygredd sylweddol yn Afon Clywedog ger Wrecsam.

Mae swyddogion CNC wedi bod ar y safle yn ymchwilio ers nos Fawrth (4 Medi) pan ddigwyddodd hyn. 

Mae CNC hefyd wedi darganfod ffynhonnell debygol y llygredd, ond ni ellir cadarnhau hyn ar hyn o bryd oherwydd rhesymau cyfreithiol. 

Effeithiwyd ar ddarn o tua naw cilomedr o'r afon, gan arwain at golled enfawr o bysgod – gan gynnwys  yn bennaf brithyll ond hefyd penlletwad, llysywen bendoll, gwrachen farfog, gleisiad, twb y dail, llysywen, crothell, draenogyn dŵr croyw a philcod. 

Meddai Anthony Randles, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol CNC: 

"Gwarchod afonydd Cymru a'u bywyd gwyllt ydy un o'n swyddogaethau pwysicaf, ac rydym yn delio â digwyddiadau llygredd fel mater o frys. 

“Mae ein swyddogion yn parhau i fod ar y safle yn casglu samplau dŵr i ddadansoddi ac i asesu maint effaith hyn ar bysgod a bywyd gwyllt yr afon. 

“Byddwn yn parhau i ymchwilio i achos y digwyddiad hwn a byddwn yn casglu tystiolaeth er mwyn cymryd camau gorfodi os bydd angen. 

“Os gwelwch unrhyw achosion o lygredd neu bysgod yn dioddef, rhowch wybod am hynny drwy gysylltu â’n llinell gymorth digwyddiadau ar 0300 065 3000.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru