Darganfod ffynhonnell llygredd mewn nant

Pollution in a river

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi canfod ffynhonnell debygol achos o lygredd yng nghanolbarth Cymru.

Ar ôl dadansoddi’r olew, sylwyd bod y tanwydd a ganfuwyd yn Nant Lledan yn y Trallwng yn dod o danc diesel coch mewn gorsaf danwydd leol

Er y credir bod y tanciau bellach yn wag mae rhywfaint o olew gweddilliol yn trwytholchi o’r ddaear lle digwyddodd y gollyngiad.

Ers i’r llygredd gael ei riportio ar 21 Gorffennaf mae CNC wedi bod yn gweithio i leihau’r effaith ar yr amgylchedd ac mae’n parhau i ymchwilio i unrhyw ffynhonnell arall bosibl o lygredd.

Ar hyn o bryd mae’r llygredd wedi cael ei gynnwys mewn ardal 150 metr o’r afon, ac mae samplau yn parhau i gael eu dadansoddi yn labordy CNC.

Mae Nant Lledan yn llifo drwy’r Trallwng, i Afon Hafren, un o brif afonydd pysgota Cymru sydd hefyd yn ffynhonnell ddŵr bwysig.

Nid oes unrhyw arwydd fod hyn wedi effeithio ar ansawdd dŵr Afon Hafren.

Meddai Dave Powell, Rheolwr Gweithrediadau, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae diogelu amgylchedd Cymru yn brif flaenoriaeth i ni a phan fydd achos o lygredd yn cael ei riportio mae hynny’n cael ei ystyried yn ddifrifol iawn.

“Rydym wedi llwyddo i reoli’r llygredd a bellach rydym yn credu ein bod wedi dod o hyd i’r ffynhonnell.

Nid oes unrhyw arwyddion o bysgod marw neu o bysgod sy’n dioddef.

“Os oes unrhyw un yn pryderu am ragor o lygredd, neu’n sylwi ar unrhyw effeithiau ar bysgod neu fywyd gwyllt, dylent riportio hynny ar unwaith drwy ffonio ein llinell gymorth ar 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru