Cau ffordd yn ystod gwaith cwympo coed

Aerial view of trees affected by Phytophthora

Bydd ffordd rhwng Cwm Rhondda a Chwm Cynon yn cael ei chau tra y bydd contractwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cwympo coed.

Fe fydd y ffordd, rhwng Tafarn Brynffynnon a Pleasant View, Llanwynno, ar gau rhwng 26 Chwefror a 6 Mai. Mae dargyfeiriad mewn lle. 

Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar gwympo coed llarwydd yng Nghoedwig Llanwynno, mewn ymateb i achos o Phytophthora ramorum, a elwir yn gyffredin yn glefyd coed llarwydd. 

Bydd angen cwympo’r coed ffawydd ar hyd ymyl y ffordd hefyd, oherwydd fe fyddant yn ansad ar ôl cael gwared â’r coed llarwydd o’u cwmpas. 

Oherwydd maint y gwaith sydd i'w wneud, a'i agosrwydd at y ffordd, cau ffordd gyflawn yw'r unig opsiwn addas i ganiatáu i'r gwaith gael ei wneud yn ddiogel, ac yn gyflym. 

Meddai llefarydd o CNC: 

“Rhaid inni gwympo’r coed ffawydd sy’n tyfu ar hyd ymyl y ffordd gan y byddant yn ansad yn y gwynt, ar ôl cael gwared â’r coed llarwydd gerllaw. 

“Mae yna berygl y gallant syrthio ar y ffordd ac achosi damwain. 

“Bydd pren y coed llarwydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu deunyddiau ffensio, papur, bwrdd sglodion, biodanwydd, paledau pren, neu mewn deunyddiau adeiladu. 

“Fe fydd y tir yn cael ei adael am 18 mis i ddwy flynedd, ac yna bydd yn cael ei ailblannu gyda chymysgedd o goed conwydd a rhywogaethau coetir brodorol."

Ceir cyngor a chanllawiau ynghylch sut y gall pobl leihau lledaeniad Phytophthora ramorum ar wefan CNC.