Y tîm ymateb yn delio â llygredd olew

South ops team cleaning pollution from a river

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd camau i daclo llygredd olew mewn afon yng Ngorllewin Cymru.

Gwnaethpwyd hyn ar ôl cael nifer o adroddiadau gan bobl fod arogl tanwydd cryf a sglein olew ar Afon Tawelan yn Johnstown, Sir Gaerfyrddin.

Aeth ein swyddogion ar y safle a llwyddo i olrhain y llygredd i olew nwy a oedd wedi gollwng o uned ddiwydiannol.

Oherwydd effaith weledol y llygredd a’r effaith bosibl ar Afon Tywi, rhoddodd tîm ymateb i argyfwng CNC gamau ar waith i reoli lledaeniad yr olew.

Defnyddiodd y swyddogion rwystrau olew a phadiau amsugnol mewn tri o leoliadau yn y cwrs dŵr er mwyn lleihau effaith y llygredd ar Afon Tawelan ac Afon Tywi.

Meddai Jeremy Goddard, Swyddog Amgylchedd yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Roedd hi’n bwysig rhoi stop ar y llygredd yn ddi-oed cyn iddo gyrraedd y parc ymhellach i lawr yr afon, oherwydd fyddai hynny ddim wedi bod yn ddymunol i’r plant sy’n chwarae yno.

“Dydy digwyddiadau o’r fath ddim yn ofnadwy o ddifrifol, ond roedd hi’n bwysig i’n staff fynd yno i rwystro unrhyw niwed pellach. Mae Afon Tywi yn afon bwysig, ac roedd angen inni rwystro unrhyw fath o lygredd rhag effeithio arni.

“Bu modd inni ymateb yn gyflym iawn ar ôl inni gael yr adroddiadau. Rydw i’n annog pawb i roi gwybod inni am ddigwyddiadau o’r fath yn y dyfodol.”

Yn ystod y diwrnodau nesaf bydd y safle’n cael ei fonitro a bydd y padiau amsugnol yn cael eu newid pe bai angen.

Dylid rhoi gwybod i CNC am achosion o lygredd trwy ffonio ein Llinell Argyfwng ar 0800 807060.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru