CNC yn ymateb i ddigwyddiad llygredd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i ddigwyddiad llygredd sylweddol y tybir ei fod wedi lladd nifer fawr o bysgod yn Afon Clywedog ger Wrecsam.

Roedd swyddogion CNC ar y safle nos Fawrth, 4 Medi a bore dydd Mercher, 5 Medi yn ymchwilio i ffynhonnell y digwyddiad.   

Effeithiwyd ar ddarn 9 cilomedr o'r afon ac mae hyn wedi golygu fod nifer sylweddol o bysgod wedi eu colli yn Afon Clywedog.

Meddai Anthony Randles, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol CNC:

"Mae gwarchod afonydd Cymru a'r bywyd gwyllt sy'n dibynnu arnynt yn un o'n swyddogaethau pwysicaf, felly mae'n bwysig delio â digwyddiadau llygredd cyn gynted ag sydd bosibl.

"Mae'r llygrydd wedi cael effaith sylweddol ar bysgod a bywyd yr afon."

“Mae ein swyddogion yn aros ar y safle i gasglu samplau dŵr i'w dadansoddi ac i asesu'r effaith ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt. Byddwn yn parhau i ymchwilio i'r modd y digwyddodd y llygredd hwn a byddwn yn cymryd camau gorfodi priodol os bydd angen."

Os gwelwch unrhyw achosion o lygredd neu bysgod yn dioddef, rhowch wybod am hynny drwy gysylltu â’n llinell gymorth digwyddiadau ar 03000 65 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru