CNC yn codi ymwybyddiaeth o lifogydd yn Resolfen

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn mynd o ddrws i ddrws yn Resolfen, Castell-nedd yr wythnos nesaf i hysbysu ac addysgu trigolion ar sut y gallant amddiffyn eu hunain os bydd llifogydd.

Lleolir Resolfen ger Afon Nedd a Nant Clydach ac ar hyn o bryd mae dros 600 eiddo mewn perygl o lifogydd yno. 

Cynhelir y digwyddiad ar 9 a 10 Ebrill gyda staff CNC yn ymweld â thros 200eiddo sydd eto i ymuno â'r gwasanaeth rhybuddio llifogydd. 

Yn ystod yr ymweliadau hyn, bydd y staff yn siarad â phobl am gynlluniau llifogydd cymunedol a busnes a'r manteision cofrestru rhybuddion llifogydd. 

Meddai Ffion Edwards, Ymgynghorydd Rheoli Digwyddiadau Llifogydd CNC:

"Gall llifogydd ddifetha cymunedau, ac mae’n un o’n blaenoriaethau pennaf i amddiffyn pobl rhag eu heffeithiau.

"Mae'r cynlluniau llifogydd cymunedol hyn yn gyfle ardderchog i bobl weithio gyda'i gilydd er mwyn magu gwytnwch y gymuned a gallant weithredu fel sbardun ar gyfer gweithgareddau cymunedol buddiol eraill. 

"Dyma un o nifer o ddiwrnodau ymgysylltu yr ydym wedi eu cynllunio ledled Cymru ac rydym yn gobeithio y bydd mwy a mwy o bobl yn gweld manteision tanysgrifio i ein system rhybuddion llifogydd." 

Mae'n rhad ac am ddim i gofrestru am rybuddion llifogydd a gallwch archebu nhw trwy e-bost, testun neu dros y ffôn. 

I cofrestru am rhybuddion llifogydd, edrych ar fapiau llifogydd neu am ragor o wybodaeth, ewch I www.cyfoethnaturiol.cymru 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru