Llwybr a phont droed newydd yn ei gwneud yn haws crwydro yng Nghoedwig Crychan

Mae llwybr coedwig newydd wedi agor yn y Canolbarth, gan roi cyfle gwych i gerddwyr fwynhau’r awyr agored. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chymdeithas Coedwig Crychan wedi cydweithio i ymestyn a gwella hen lwybr yng Nghoedwig Crychan ger Llanymddyfri. 

Mae llwybr newydd Fferm Cefn yn mynd â cherddwyr ar daith gylchol am ddwy filltir a hanner drwy goedwig lle y ceir clychau’r gog a heibio adfeilion fferm Glyn Moch. 

Mae’r llwybr, a oedd gynt yn llwybr marchogaeth yn unig, bellach yn cynnwys pont droed newydd fel y gall cerddwyr hefyd gyrraedd rhan hardd o Goedwig Crychan drwy’r flwyddyn, heb wlychu eu traed.

Dywedodd Brian Hanwell, Rheolwr Ardal Leol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Roedd adeiladu’r bont droed yn gydymdrech wych gan ein peirianwyr sifil a’n staff ardal, ac roeddem wrth ein bodd ar frwdfrydedd aelodau Cymdeithas Coedwig Crychan wrth helpu i wireddu’r cynllun.

“Gobeithiwn y bydd llawer o bobl yn ymweld â’r goedwig, yn cerdded ar y llwybr newydd hwn, ac yn dod yn iachach, gan fwynhau cyfleusterau ffitrwydd byd natur!”

Dywedodd Chris Laing, cadeirydd Cymdeithas Coedwig Crychan:

“Roedd Cymdeithas Coedwig Crychan yn falch o gydweithio â Cyfoeth Naturiol Cymru drwy brynu’r deunyddiau a ddefnyddiwyd i adeiladu pont droed dros Afon Crychan.

“Bu ein haelodau’n cerdded ar y llwybr am y tro cyntaf ddydd Iau ac roedd pawb wrth eu bodd ag ef.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru