Apiau newydd ar gyfer lleoedd i ymweld â nhw a straeon i’w mwynhau

Teulu yn cerdded yn y goedwig

Dau ap newydd ar gyfer ffonau i'ch helpu i fentro allan ac archwilio awyr agored bendigedig Cymru.

Mae’r ap rhad ac am ddim ‘Places to Go’ yn dangos i ble y gallwch fynd a’r hyn y gallwch ei wneud yng nghoedwigoedd cyhoeddus a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru.

Ac mae’r ap ‘Place Tales’ yn esbonio treftadaeth naturiol a diwylliannol y safleoedd hyn, gan gynnwys llwybrau clywedol a chwedlau gwerin, sy’n dod â’r lleoedd chwedlonol yma’n fyw.

"Meddai Steven Richards-Price, Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae mentro allan i’r awyr agored yn ffordd wych o gael pobl i fyw bywydau mwy egnïol ac iachach.

“Wrth gwrs, mae annog pobl i fentro allan yn rhan werthfawr o’r gwaith a wnawn, ac mae’r Apiau yma’n ei gwneud hi’n haws fyth i bobl ganfod a mwynhau’r safleoedd rydym yn eu rheoli.

“Mae’r Ap adrodd straeon yn ffordd wych i deuluoedd a’r rheini sydd â diddordeb yn chwedlau a straeon Cymru wneud yn fawr o fod allan yn yr awyr agored, gan gyfoethogi eu profiad.”

Mae gan yr holl safleoedd a gaiff eu cynnwys feysydd parcio a llwybrau a fydd yn eich helpu i brofi’r gorau y gall coedwigoedd a gwarchodfeydd Cymru ei gynnig. Beth am roi cynnig ar ein llwybrau cerdded, ein llwybrau beicio mynydd a’n llwybrau marchogaeth.

Gallwch lawrlwytho’r Apiau rhad ac am ddim yma i ddyfeisiadau Android (4.0 ac uwch) ac iOS (iOS7 ac uwch).

I lawrlwytho’r apiau, ewch i ‘Google Play’ neu ‘App Store’ Apple:

PlacesToGo Cymru|Wales NRW

App store icon     Click to go to Google Play store

 

PlaceTales Cymru|Wales NRW

App store icon     Click to go to Google Play store

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru