Gwahoddiad i breswylwyr Magwyr a Gwndy glywed cynigion gwella llifogydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn estyn gwahoddiad i bobl leol ddod draw i sesiwn galw heibio i ganfod mwy am gynigion i leihau rhagor ar y perygl o lifogydd llanwol i gymunedau ar hyd Gwastadeddau Cil-y-Coed.

Bydd y cynigion yn gwella’r amddiffynfeydd yn Portland Grounds, ger Magwyr a Gwndy, drwy godi arglawdd oddeutu 2km o hyd ac adeiladu muriau cynnal pan fo angen.

Cynhelir y sesiwn galw heibio ar ddydd Mercher 11 Mawrth yn Eglwys y Bedyddwyr Magwyr, Y Sgwâr, Magwyr, NP26 3HY, rhwng 2 a 7pm.

Meddai Gareth O’Shea, Rheolwr Gweithrediadau De Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Gall llifogydd achosi difrod difrifol i gartrefi ac mae’n brofiad torcalonnus i bobl. Bydd y cynlluniau yr ydym wedi eu datblygu ar gyfer Portland Grounds ym Magwyr a Gwndy yn lleihau'r perygl o lifogydd i nifer o gymunedau ar hyd Gwastadeddau Cil-y-Coed.

“Mae’r sesiwn galw heibio yn gyfle i bobl leol ganfod mwy am y cynlluniau, rhoi eu sylwadau a gofyn unrhyw gwestiynau i’n staff ynglŷn â’r perygl a allai eu hwynebu o ganlyniad i lifogydd a sut y bydd ein gwelliannau yn fanteisiol iddynt.”

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Fynwy i sicrhau fod y gwelliannau hyn yn arwain at ddatrysiadau effeithiol i reoli’r perygl o lifogydd ar hyd Gwastadeddau Cil-y-Coed.

Bydd y gwaith yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru