Iori’n ennill drwy gipio llun ‘hudolus’

Llwyddodd llun treiddgar gan y bachgen ysgol Iori Sean Thorpeo o ddail euraidd yn nofio uwchben adlewyrchiad o goeden un o brif wobrau cystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd Iori, 16, sy’n ddisgybl yn Ysgol Friars, Bangor, yn sefyll allan ymysg cannoedd eraill yn y gystadleuaeth a oedd yn canolbwyntio ar y berthynas bwysig rhwng ein coetiroedd a dŵr.

Cafodd Iori, o Gaernarfon, werth £100 o dalebau'r stryd fawr ac ymweliad i bawb o'i ddosbarth â choetir yn cael ei rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru o ddewis ei ysgol ar ôl ennill yng nghategori 12 – 18 oed y gystadleuaeth.

Derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru dros 500 o geisiadau ar gyfer y gystadleuaeth, gyda thalebau anrhegion gwerth cyfanswm o £450 i'w hennill am y delweddau gorau’n dangos y cysylltiad rhwng un o’n cynefinoedd harddaf, a mwyaf cyfnewidiol, â dŵr.

Aeth plant mor ifanc â thair blwydd oed a rhai hyd at 18 oed â'u camerâu allan i wahanol gilfachau fyd natur, gan gynnwys coetiroedd conwydd a dail llydan, traethau ger coetiroedd a thir parc i chwilio am y llun buddugol.

Yn ôl beirniaid y gystadleuaeth roedd ei ddefnydd trawiadol o oleuni a chysgodion yn gwneud llun Iori yn un hudolus.

Lauren Price o Ysgol Gyfun Garth Olwg ym Mro Morgannwg enillodd yr ail wobr (£75 o dalebau) yn y categori 12 -18 ac aeth y drydedd wobr (£50 o dalebau) i Eve Barrett o Langollen.

Callum Savory, wyth mlwydd oed, o Ysgol Gynradd Romilly ym Mro Morgannwg enillodd yr wobr gyntaf yn y categori 11 ac Iau.  Aeth yr ail wobr o £75 o dalebau’r stryd fawr i Non Hofsteed White o Ysgol Llandygai, Bangor, Gwynedd a disgybl o Ysgol Llandygai enillodd y drydedd wobr hefyd, Jacob Devereux.

Hon oedd trydedd flwyddyn y gystadleuaeth sy’n ceisio annog pobl ifanc i weld y byd naturiol o'u cwmpas drwy lens eu camera.

Meddai trefnydd y gystadleuaeth, Sheena O’Leary,

“Diben y gystadleuaeth oedd annog plant i fynd allan a gwerthfawrogi harddwch byd natur, ac roedd y canlyniadau’n rhyfeddol.  

“Roedd rhai wedi cipio symudiad chwim y dŵr mewn afonydd cyflym yn ein coetiroedd ac eraill yn dangos heddwch dyfroedd tawel llynnoedd.  Mae sgil y plant gyda’u camerau a’u llygad am harddwch wedi ein rhyfeddu”

Ar ben y talebau a’r ymweliadau â choetiroedd, bydd yr enillwyr yn derbyn copïau o’u lluniau llwyddiannus wedi’u printio ar gynfas ac efallai y bydd y lluniau i’w gweld yng nghyhoeddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd.  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru