Disgwyl glaw trwm ar draws Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn barod ar gyfer llifogydd, oherwydd y disgwyl yw y bydd glaw trwm yn effeithio ar Gymru dros nos (Nos Wener i fore Dydd Sadwrn 18 & 19/07/14).

Yn ystod bore Dydd Sadwrn bydd stormydd mellt a tharanau’n arwain at law trwm iawn yn lleol ar draws y wlad, a dim ond ardaloedd ym mhegwn eithaf gorllewin a gogledd-orllewin Cymru sy’n debygol o osgoi’r glaw trymaf.

Gallai hyn arwain at lifogydd ar ffyrdd, yn ogystal â llifogydd o ddraeniau, ffosydd a nentydd bach.

Ymhellach, gallai’r glaw trwm iawn arwain at godi lefel y dŵr mewn afonydd trefol, llai sy’n ymateb i ddigwyddiadau o’r fath ynghynt.

Pe bai afonydd yn cyrraedd lefel beryglus bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi Hysbysiadau ‘Byddwch yn Barod’ a Rhybuddion Llifogydd.

Ar hyn o bryd, o gofio’r rhagolygon ar gyfer glaw, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgwyl y bydd yn effeithio ar afonydd mwy sy’n ymateb yn arafach.

Cynghorir pobl sy’n teithio yfory i gymryd gofal ychwanegol a chaniatáu mwy o amser ar gyfer eu siwrnai, oherwydd gallai’r amodau gyrru fod yn beryglus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd a newyddion lleol er mwyn cael manylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.

Hefyd, cynghorir y rhai sy’n trefnu digwyddiadau awyr agored i fwrw golwg dros wefan Y Swyddfa Dywydd i gael y rhagolygon diweddaraf.

Caiff hysbysiadau ‘byddwch yn barod’ a rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob chwarter awr.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf hefyd ar gael ar gyfrif twitter Cyfoeth Naturiol Cymru:
@natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru