Rhagolwg llifogydd: diweddariad: 19/12/2013 13:00

Yn dilyn glaw mawr a drycinoedd a effeithiodd ar lawer rhan o Gymru neithiwr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofyn i bobl aros ar eu gwyliadwriaeth, gan y rhagwelir rhagor o law mawr yn ystod yr wythnos o’n blaenau.

Awgryma’r rhagolygon y bydd ail bwl o law yn ein cyrraedd bnawn dydd Gwener, gan barhau hyd ddydd Sadwrn.

Rhagwelir y bydd yn bwrw yn y rhan fwyaf o Gymru, ond waethaf, debyg, yn y de, yn enwedig ym Mannau Brycheiniog a’r Cymoedd.

Diddymwyd sawl rhybudd y bore yma, ond â’r tir yn llawn dŵr, buan yr â unrhyw law ychwanegol i’r afonydd. Mae’n debyg, felly, y cyhoeddir rhagor o Rybuddion “Byddwch yn Barod” a Rhybuddion Llifogydd.

Effeithiodd dŵr wyneb ar ffyrdd llawer rhan o Gymru neithiwr, ac wrth i ddail barhau i dagu’r draeniau, bydd hynny’n debyg o achosi rhagor o broblemau.  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhybuddio am beryglon gyrru trwy ddŵr llifogydd, ac yn annog gyrwyr i fod yn fwy gofalus nag arfer wrth deithio.

Y rhagolygon yw y bydd tywydd ansefydlog yn parhau i’r wythnos nesaf, gyda rhagor o wynt a glaw ddydd Llun a dydd y Nadolig.

Bydd swyddogion yn cadw golwg manwl ar ragolygon a’r tywydd, yn ogystal ag edrych ar amddiffynfeydd llifogydd a sicrhau bod afonydd yn medru llifo’n ddirwystr, heb unrhyw atalfeydd a allent achosi llifogydd.

Diweddarir rhybuddion llifogydd pob 15 munud yn cyfoeth naturiol cymru alerts

A gallwch weld diweddariadau ar Twitter @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru