Cynnal prawf ar amddiffynfa rhag llifogydd Caerllion

Digger in a muddy field building a steal flood defence

Mae amddiffynfa rhag llifogydd sydd newydd gael ei adeiladu ar Ffordd Caerllion (B4596), Caerllion, yn cael ei rhoi ar brawf ddydd Mercher 22ain o Fehefin.

Bydd y ffordd ar gau am ychydig o amser yn ystod y bore, gan ddefnyddio rheoli traffig, fel gall rhwystr amddiffyn rhag llifogydd gael ei osod ar ei draws.

Bydd ychwanegu rhwystr rhag llifogydd symudol yn cwblhau’r llinell amddiffyn o’r arglawdd a’r mur llifogydd.

Disgwylir i’r prawf gael ei gwblhau erbyn 12pm gyda Ffordd Caerllion dim ond ar gau am ychydig o funudau.

Dywedodd John Hogg, Pennaeth Gweithrediadau De Ddwyrain Cymru CNC:

“Gall llifogydd achosi difrod mawr i gartrefi ac mae’n brofiad torcalonnus i bobl.

“Bydd y cynlluniau rydym wedi eu datblygu yn lleihau’r perygl o lifogydd i bobl sy’n byw neu’n teithio drwy’r ardal hon.

“Mae rhan o ddyluniad ein cynllun llifogydd yn cynnwys amddiffynfeydd rhag llifogydd sy’n symudol fydd yn cael eu defnyddio i dorri llif llifogydd ar draws Ffordd Caerllion yn ystod cyfnodau o lanw uchel.

“Rydym yn deall gall profion fel rhain fod yn anghyfleus ond maent yn angenrheidiol i sicrhau bod yr amddiffynfeydd a osodwyd yn gweithio.”

Cychwynnwyd y cynllun llifogydd £600,000 yr hydref diwethaf ac fe fydd yn gostwng y perygl o lifogydd llanw i 49 o dai a busnesau yng Nghaerllion.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru