Bronwen chwilfrydig yn ymweld ag amddiffynfa rhag llifogydd Llanelli

A local weasel inspecting the flood defences at Machynys, Llanelli

Cafodd staff Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ymweliad annisgwyl gan fronwen leol tra’r oedden nhw’n archwilio amddiffynfa rhag llifogydd ym Machynys, Llanelli.

Sylwodd y staff ar y mamal chwilfrydig tra’r oedden nhw’n paratoi’r amddiffynfeydd rhag llifogydd 4.5km ar gyfer gwaith cynnal a chadw, a phenderfynu ffilmio’r olygfa anghyffredin.

Mae’r amddiffynfeydd rhag llifogydd yn mynd ar hyd Llwybr Arfordir y Mileniwm a chawsant eu hadeiladu’n wreiddiol yn y 1980au i amddiffyn rhag llifogydd arfordirol posibl.

Heddiw, maen nhw’n amddiffyn nifer o safleoedd dynodedig a mwy na 1,400 o adeiladau (yn ogystal â phoblogaeth fronwennod yr ardal).

Fe greodd yr amddiffynfa gymaint o argraff ar ein cyfaill newydd nes peri iddo ollwng ei bryd bwyd helaeth er mwyn edmygu’r wal am eiliad, cyn rhedeg i ffwrdd i’r coedydd gerllaw.

Meddai Jonathan Ebenezer, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Mae cynnal a chadw’r amddiffynfeydd hyn yn waith pwysig, ond mae hi bob amser yn braf gweld rhywbeth ychydig yn wahanol tra’r ydym ar y safle.

“Mae hi bob amser yn braf gweld anifeiliaid Cymru yn y gwyllt, ond mae gweld rhywogaeth brin yn well wedyn.

“Roeddwn i’n teimlo’n annifyr ar y cychwyn gan fod y fronwen wedi gollwng ei bwyd, ond yn lwcus fe biciodd yn ôl yn nes ymlaen i’w nôl.”

Mae bronwennod yn greaduriaid eithaf cryf o ystyried eu maint a thybir mai twrch daear mawr oedd y prae yn y fideo. Mae’n arferol i fronwennod hela tyrchod daear, llygod pengrwn a hyd yn oed adar bach.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru