Digwyddiadau Datganiad Ardal Gogledd Dwyrain

Dewch o hyd i fanylion am beth ddigwyddiadau sydd wedi drefnu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Yn dilyn lansiad Datganiad Ardal Gogledd Ddwyrain Cymru yn gynharach yn 2020, fe fyddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar lein er mwyn codi ymwybyddiaeth, diweddaru chi ar brosiectau a galluogi chi i gae dweud eich dweud. 

I archebu lle ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau yma e-bostiwch northeast.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

 

Dyddiad 

Amser  

Cyfarfod 

09/03/2021 

14:00 - 16:00 

Cyfarfod allanol Hwb Coetiroedd 

10/03/2021 

19:00 - 21:00 

Ymgysylltu Cymunedol - Pengwern Vale Llangollen 

11/03/2021 

10:30 - 11:30 

Cyfarfod Tîm Rheolwyr Gweithredol GDd  

11/03/2021 

12/03/2021 

4:00 - 16:30 

09:30 - 12:00 

 
Cyfle i rannu eich profiadau a gwybodaeth o amgylch gwahanol ddulliau o ymgysylltu, hwyluso a chyd-weithio er mwyn darparu amgylchedd gwydn. O ganlyniad rydym yn gobeithio byddwch wedi dysgu rhywbeth newydd, gwneud cysylltiadau newydd ac wedi gallu rhannu eich syniadau a chyngor er mwyn gallu symud datganiad Gogledd-ddwyrain ymlaen. 

15/03/2021 

10:00 - 12:00 

 

Cyfarfod allanol ar gyfer diweddariadau a thrafodaethau o amgylch deori prosiect, ‘beth nesaf’ ac edrych ar yr 25 petrus. 

18/03/2021 

10:00 - 12:00 

Cyfarfod Fforwm Clwyd Forum