Contractau CNC sy’n dod – Piblinell caffael 2022/23

Teitl Contract Categori Dyddiad Dyfarnau Disgwyliedig
Cynnal a Chadw Gwasanaethau Caled Rheoli Cyfleusterau a Gwasanaethau Mecanyddol/Trydanol 01/03/2023
Cynnal a Chadw Gwasanaethau Meddal Rheoli Cyfleusterau a Gwasanaethau Mecanyddol/Trydanol 01/03/2023
Contract Ffensio, De Ddwyrain, 2022 Rheoli Tir 01/12/2022
Offer Gorfodi Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes Not known at present
Arolwg Safleoedd Gwastraff (Dronau) Offeryniaeth Not known at present
Cyfrifwyr Ymwelwyr Hamdden Rheoli Tir 01/01/2023
Sgiper a Gofalwr Cwch  Morol 12/11/2022
Fframwaith Monitro Ansawdd Aer Offeryniaeth 30/06/2022
Model Rhagfynegi Ansawdd Dŵr Ymdrochi ar gyfer y Barri Perygl Llifogydd a Gwasanaethau Ymgynghori Amgylcheddol 30/06/2022
Bwyd – Ffres Bwyd, Arlwyo a Lletygarwch Not known at present
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes 30/06/2022
Fframwaith chwistrelliad cemegol Gweithgareddau Coedwig 01/08/2022
Fframwaith Ail Stocio a Chodi  Gweithgareddau Coedwig 01/02/2023
Gwasanaeth Cynghori Coedwigaeth Arbenigol Gweithgareddau Coedwig 07/08/2023
Gwasanaeth Rheoli Da Byw Gweithgareddau Coedwig 22/08/2023
Fframwaith Cynnal a Chadw Asedau 3 Peirianneg Sifil -  Perygl Llifogydd a Gwelliannau i Gynefinoedd 01/08/2022
Fframwaith Gwasanaethau Paratoi y Tir Gweithgareddau Coedwig 07/08/2022
Fframwaith ar gyfer Cyflenwi Cemegion Gweithgareddau Coedwig 07/04/2023
Fframwaith Peirianneg Sifil Ffyrdd Coedwig Rheoli Tir 30/09/2022
Archwilio, Trwsio, Cynnal a Chadw Asedau Fflyd CNC Y Fflyd a Gwasanaethau Cysylltiedig 01/07/2022
Contract Gwerthu Cig Carw (incwm) Rheoli Tir 01/12/2022
Fframwaith Beicio Mynydd Rheoli Tir 01/07/2022
Adnewyddu, Cefnogi a Chynnal a Chadw ac Ymgynghoriaeth Trwydded FME Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes 01/09/2022
Gwneuthuro a Weldio Metel – De Cymru Rheoli Tir 01/07/2022

Fel rhan o’n safonau tryloywder a data agored rydym yn cyhoeddi piblinell gaffael i gynorthwyo cyflenwyr i gynllunio a pharatoi at ymarferion caffael sy’n dod.

Bydd yr holl ofynion yn cael eu hysbysebu drwy wefan Sell2Wales.

Adolygir y biblinell bob 6 mis a gallai dyddiadau a gyhoeddwyd newid ac mae’r gwybodaeth yn ddangosol yn unig.

Diweddarwyd ddiwethaf