Contractau CNC sy’n dod – Piblinell caffael 2021/22

Teitl Contract Categori Dyddiad Dyfarnu Disgwyliedig
Prosiect System Telemetreg TGCh – Rhaglen Datblygu ac Arloesi 31/10/2021
Gwasanaeth Dadansoddol Arbenigol ar gyfer Fframwaith CNC Gwasanaethau Labordy 01/07/2021
Fframwaith Gwasanaethau Deifio Morol 19/07/2021
Fframwaith Deunyddiau Traul Labordy Gwasanaethau Labordy 01/10/2021
Bwyd – Ffres Bwyd, Arlwyo a Lletygarwch 01/11/2021
Dronau rheoli digwyddiadau Gweithgareddau Coedwig 31/09/2021
Fframwaith Monitro Ansawdd Aer Offeryniaeth 30/09/2021
Rheoli Dirgryniad Dwylo a Breichiau Rheoli Tir 06/08/2021
Fframwaith Ffensio Cymru Gyfan CNC 2021-2025 Rheoli Tir TBC
Rheoli Tir – Cymru Gyfan Rheoli Tir 01/10/2021
Cwympo Mecanyddol Coed Ynn a Llarwydd Heintiedig y De Ddwyrain Rheoli Tir 01/07/2021
Defnyddio Nematodau  Gweithgareddau Coedwig 01/08/2021
Cig Carw – Contract Gwerthu Carcasau (incwm) Rheoli Tir 01/12/2021
Gwasanaethau Orthorectification  Rheoli Tir 01/03/2022
Fframwaith Peirianneg Sifil Ffyrdd Coedwig Rheoli Tir 01/09/2021
Gwasanaethau seneddol Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes 30/06/2021
Rheoli Cerbydau Llwytho Isel, Llogi Lorïau a thraffig Rheoli Tir 31/07/2021
Rheoli’r broses symudol o anfon pren TGCh – Rhaglen Datblygu ac Arloesi 01/01/2022
System Gweithio o Bell a Gweithio Unigol TGCh – Rhaglen Datblygu ac Arloesi 01/02/2022
Tirlunio Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid Rheoli Tir 01/07/2021
Diweddarwyd ddiwethaf