Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Strwythur y sefydliad

Mae strwythur ein sefydliad wedi newid.

Mae’r strwythur newydd, sydd wedi’u greu drwy ein prosiect Cynllunio’r Sefydliad, wedi’i ddylunio i’n galluogi i gyflawni yn ôl yr egwyddorion a nodwyd ar ein cyfer yn Neddfau’r Amgylchedd a Llesiant, a’r amcanion a nodir yn ein Cynlluniau Corfforaethol a Busnes. Mae wedi’i ddylunio i gyflawni’n lleol, tra byddwn yn cynnal safonau uchel ledled Cymru; ac i fod yn hyblyg ac yn wydn yn wyneb heriau’r dyfodol.

Bydd ein dull newydd ar sail lleoedd yn canolbwyntio ar saith tîm ‘lle’ (gan gynnwys tîm morol). Bydd y rhain wedi’u harwain gan ein saith Pennaeth Lle a’r gwaith gyda’r Penaethiaid Busnes yn ein cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu; a Chyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.

 

Strwythur ein sefydliad

Prif Weithredwr  

Clare Pillman

Tim Gweithredol 

Ceri Davies ​

Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Trwyddedu 

 

Tim Jones ​

Cyfarwyddwr Gweithrediadau  - Gogledd Cymru

Gareth O’Shea

Cyfarwyddwr Gweithrediadau  - De Cymru​

Kevin Ingram ​

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

 

Prys Davies​

Cyfarwyddwr Strategaeth Corfforaethol a Datblygu

 

Yn wag

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Cwsmer a Gwybodaeth

Tim Arweiniol 

Ruth Jenkins

Pennaeth Polisi RhAN 

 

Sian Williams / Richard Ninnes 

Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Orllewin Cymru ​

Martin Parkinson ​

Pennaeth TGaCH 

 

Su Turney ​

Pennaeth Datblygu'r Defydliad  

 

Catrin Hornung 

Pennaeth Cyfathrebu  

Isobel Moore 

Pennaeth Rheoleiddio a Trwyddedu 

Lyndsey Rawlinson / Richard Ninnes 

Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Dwyrain Cymru  

Paul Subacchi ​

Pennaeth Gwasanaethau Cymorth i'r Busnes 

 

Howard Davies ​

Pennaeth Llywodraethu 

 

Jeremy Parr

Pennaeth Rheolaeth Risg  Llifogydd a Digwyddiadau

Martin Cox

Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth Cymru

Sarah Asbrey

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

 

 

 

Mike Evans

Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth

Rhian Jardine

Pennaeth Cynlluniau Datblygiad a Gwasanaethu Morol

Rob Bell

Pennaeth Cyllid

 

 

 

Dominic Driver

Pennaeth Stiwardiaeth Tir

Martyn Evans  ​

Pennaeth Gweithrediadau De Orllewin Cymru

Steve Burton

Pennaeth Gwasanaethau Pobol a Lles, Iechyd a Diogelwch

 

 

 

John Hogg 

Pennaeth Gweithrediadau Canol De Cymru​

Sasha Wynn Davies

Pennaeth Masnach

 

 

 

Steve Morgan

Pennaeth Gweithrediadau De Ddwyrain Cymru 

 

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.