NRW van at Ynys Llanddwyn, Newborough - photographed by Eve Nicholson

Mae’r prosiect wedi datblygu’n llwyddiannus a bu cyfres o brosiectau arddangos ar draws CNC.

Mae'r prosiectau’n dangos cyfleoedd i leihau allyriadau, cynyddu storio carbon a diogelu stociau carbon er mwyn gweithredu ar effaith carbon y sefydliad nawr.

Rydyn ni’n creu astudiaethau achos i gofnodi ein profiad a’r hyn rydyn ni wedi ei ddysgu ar gyfer pobl eraill a bydd ar gael fel rhan o rannu ein dull.

Adeiladau

Trafnidiaeth

  • 3 cherbyd cyfan gwbl drydan Nissan Leaf yn y fflyd, (ym Maes-y-Ffynnon, Bwcle a Llandarcy), yn ogystal â gosod mannau gwefru yn y swyddfeydd hyn ac yn Hwlffordd. Bu sesiynau arddangos i staff a chanllawiau clir ar sut i’w defnyddio yn allweddol yn y lansiad llwyddiannus, ac mae’r cerbydau wedi cael eu defnyddio 73% yn fwy yn ystod y mis cyntaf

  • Gosod mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer ymwelwyr mewn dwy ganolfan ymwelwyr allweddol – Coed y Brenin a Bwlch Nant yr Arian. Darllenwch astudiaeth achos seilwaith ar gyfer ceir trydan a gwefru

Tir ac asedau

Caffael

  • Datblygu Polisi Rheoli Carbon yn CNC ar gyfer caffael

  • Treialu offerynnau asesu newydd

  • Dylanwadu ar gytundebau allweddol, gan gynnwys treialu offeryn cynllunio carbon newydd i fynd i’r afael â charbon yn ein fframwaith peirianneg sifil. Mae sefydliadau eraill wedi allyrru dros 40% yn llai o garbon wrth adeiladu cynlluniau mawr i amddiffyn rhag llifogydd gan ddefnyddio’r offeryn. Mae staff allweddol yn nhimoedd caffael a chyflawni prosiectau CNC bellach wedi cael eu hyfforddi i’w ddefnyddio. Darllenwch yr astudiaeth achos

  • Gweithio gyda staff gweithredu coedwigoedd i fireinio amcangyfrifon o allyriadau contractwyr a ddaw o gynaeafu coedwigaeth a chludo, gan ddarparu tystiolaeth gadarn y gellid nodi cyfleoedd oddi wrthi i leihau allyriadau. Darllenwch yr astudiaeth achos

#ByddGarbonBositif