Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prosiect Carbon Bositif

Yn datblygu i fod yn esiampl mewn rheolaeth carbon a rhannu arferion gorau i'w defnyddio ar draws sector cyhoeddus Cymru

Ariennir y Prosiect Carbon Bositif gan Lywodraeth Cymru i ddangos sut y gall y sector cyhoeddus leihau ei effaith carbon er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

 

Mae ein Prosiect Carbon Bositif yn defnyddio dull uchelgeisiol i ddeall ein heffaith carbon ac i nodi cyfleoedd i fynd i’r afael ag e.

 

Trwy rannu ein profiadau, ein nod yw annog datgarboneiddio pellach yng Nghymru.

 

Wind turbines Arfer gorau mewn rheoli carbon

Byddwn yn helpu i ledaenu arfer gorau mewn rheoli carbon ar draws sector cyhoeddus Cymru

Raheenleagh Wind Farm Pum cam allweddol

Mae gan y Prosiect ddull cynhwysfawr o reoli carbon sydd â phum cam allweddol

Looking up through the trees Cyfrifo ein gwir statws carbon

Rydyn ni’n ystyried allyriadau nwyon tŷ gwydr a dal a storio ar draws y stad sy’n cael ei rheoli gennyn ni ac sy’n berchen inni

Image representing sustainability.  Hands cradling the natural world Gwerthuso cyfleoedd lliniaru

Rydyn ni’n chwilio am gyfleoedd lliniaru er mwyn lleihau ein heffaith carbon fel sefydliad

NRW van at Ynys Llanddwyn, Newborough - photographed by Eve Nicholson Prosiectau arddangos

Rydyn ni’n cyflawni prosiectau i ddangos y mesurau lliniaru

View of a NRW electric car Mewnblannu Carbon Bositif yn CNC

Bydd y prosiect hefyd yn creu cynllun i roi mesurau lliniaru ar waith yn y dyfodol a chynnwys rheoli carbon ar draws y sefydliad

Cyfoeth Naturiol Cymru logo Cysylltu â ni

Cysylltwch â thîm y prosiect

Hyrwyddo'r amgylchedd Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar y newyddion diweddaraf am y prosiect

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.