Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

Dysgwch sut rydyn ni’n rheoli’ch gwybodaeth bersonol a sut i wneud cais o dan y Ddeddf Diogelu Data

Wrth i ni wneud ein gwaith, bydd angen i ni drin eich manylion personol ar adegau fel y gallwn ddarparu gwasanaethau ar eich cyfer.

Sut rydyn ni’n rheoli gwybodaeth bersonol

Byddwn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol a gasglwn yn cael ei meddiannu, ei phrosesu, ei storio, ei datgelu a'i gwaredu mewn modd sy'n cydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Mae ein datganiad preifatrwydd a'n defnydd o cwcis yn egluro sut rydyn ni’n defnyddio'r wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Gwneud cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

O dan Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 20188 mae gennych yr hawl i wneud cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, a hawl i dderbyn copi o'r wybodaeth honno yn y rhan fwyaf o achosion.

Cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig inni a darparwch:

  • fanylion amdanoch chi a'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani
  • prawf o'ch hunaniaeth, gan gynnwys eich enw, eich dyddiad geni a'ch cyfeiriad cyfredol (e.e. copi o'ch tystysgrif geni, eich pasbort neu eich trwydded yrru)
  • prawf o'ch cyfeiriad cyfredol (e.e. cyfriflen, bil cyfleustodau neu fil treth cyngor diweddar)
  • siec neu archeb bost am £10.00 yn daladwy i Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y ffi weinyddu

Anfonwch at:

Y Swyddog Diogelu Data
Cyfoeth Naturiol Cymru
Maes y Ffynnon
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW

Byddwn yn prosesu’ch cais o fewn 40 diwrnod calendr i dderbyn eich prawf o hunaniaeth a'ch ffi.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.