Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

Dysgwch sut rydyn ni’n rheoli’ch gwybodaeth bersonol a sut i wneud cais o dan y Ddeddf Diogelu Data

Wrth i ni wneud ein gwaith, bydd angen i ni drin eich manylion personol ar adegau fel y gallwn ddarparu gwasanaethau ar eich cyfer.

Sut rydyn ni’n rheoli gwybodaeth bersonol

Byddwn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol a gasglwn yn cael ei meddiannu, ei phrosesu, ei storio, ei datgelu a'i gwaredu mewn modd sy'n cydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Mae ein datganiad preifatrwydd a'n defnydd o cwcis yn egluro sut rydyn ni’n defnyddio'r wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Gwneud cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

O dan Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 20188 mae gennych yr hawl i wneud cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, a hawl i dderbyn copi o'r wybodaeth honno yn y rhan fwyaf o achosion.

Cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig inni a darparwch:

  • fanylion amdanoch chi a'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani
  • prawf o'ch hunaniaeth, gan gynnwys eich enw, eich dyddiad geni a'ch cyfeiriad cyfredol (e.e. copi o'ch tystysgrif geni, eich pasbort neu eich trwydded yrru)
  • prawf o'ch cyfeiriad cyfredol (e.e. cyfriflen, bil cyfleustodau neu fil treth cyngor diweddar)

Anfonwch at:

Y Swyddog Diogelu Data
Cyfoeth Naturiol Cymru
Maes y Ffynnon
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW

Byddwn yn prosesu'ch cais cyn pen mis ar ôl derbyn prawf o'ch hunaniaeth.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.