Cymeradwyo aelod o staff neu dîm

Sut i roi gwybod inni os ydych wedi cael profiad o wasanaeth cwsmeriaid ardderchog

Rydym yn hoffi clywed gennych pan fydd ein pobl yn fodlon mynd gam ymhellach.

Rhannwch y manylion gyda ni a bydd eich canmoliaeth yn cael ei gyfeirio at yr unigolyn neu’r tîm cywir.