Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais. Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Cyfeirnod Enw'rr Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
17-18 050/257 Great Campston Mr & Mrs C Dunn SO365222 Y Fenni Sir Fynwy 3.8 30/10/2017 27/11/2017
17-18 050/258 Goytre Wharf Mr A Edwards SO311065 Y Fenni Sir Fynwy 0.59 31/10/2017 28/11/2017
17-18 050/222 Cwmalsie Lane Hedgerow Mr W James ST182951 Pontllanfraith Caerffili 0.1 31/10/2017 28/11/2017
17-18 050/261 New Covert T Hughes SO014624 Newbridge on Wye Powys 8.47 02/11/2017 30/11/2017
17-18 050/262 Coed yr Accar Carter Jonas SOJ015711 Llanelwy Sir Ddinbych 1.1 03/11/2017 01/12/2017
17-18 050/259 Three Rivers Wood M Winnall SO022253 Aberhonddu Powys 5.28 07/11/2017 05/12/2017
17-18 050/264 Llanstephan Woodlands Andrew Bronwin and Co SO123419 Llanfair-ym-Muallt Powys 4.01 08/11/2017 06/12/2017
17-18 050/265 Cefn Pennant Tilhill SN909946 Penffordd-las Powys 16.46 09/11/2017 07/12/2017
17-18 FRPA015 Spout Wood Cyfoeth Naturiol Cymru SNJ158108 Meifod Powys 6.7 09/11/2017 07/12/2017
17-18 050/267 Cwm Pen Llydan D Catterall SH928063 Llanbrynmair Powys 0.01 10/11/2017 08/12/2017
17-18 050/266 Plas y Cerdin M Houlden SN240203 St Clears Sir Gaerfyrddin 0.056 10/11/2017 08/12/2017
17-18 050/268 Sam y Geirr T Copley SN792405 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 0.09 10/11/2017 08/12/2017
17-18 050/269 Tyn y Llidiart M Walker SJ079574 Rhuthun Sir Ddinbych 0.001 14/11/2017 12/12/2017
17-18 FRPA017 Harlech Cyfoeth Naturiol Cymru SH570331 Harlech Gwynedd 5.2 14/11/2017 12/12/2017
17-18 050/270 Pantlefrith-Cornwall Farm S Williams SO089241 Aberhonddu Parc Cenedlaethol Beacon Aberhonddu 0.06 15/11/2017 13/12/2017
17-18 050/271 Coed Wen D Ludlow ST417900 Penhow Casnewydd 5.0 15/11/2017 13/12/2017
17-18 050/272 Crogen Estate P Davies SH998374 Corwen Sir Ddinbych 2.5 15/11/2017 13/12/2017
17-18 050/273 Talachddu A Brownwin & Co SO078332 Aberhonddu Powys 1.1 16/11/2017 14/12/2017
17-18 050/274 Long Chase Farm J Edmondson SJ195757 Treffynnon Sir y Fflint 0.8 16/11/2017 14/12/2017
17-18 050/275 Coed Hendy & Branas P Davies SJ005375 Corwen Sir Ddinbych 4.43 16/11/2017 14/12/2017
17-18 FRPA018 Dyfi coupe 22629 Cyfoeth Naturiol Cymru SH821082 Machynlleth Powys 10.36 17/11/2017 15/12/2017
17-18 050/276 Beilibedw D Jones SN491412 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 0.34 20/11/2017 18/12/2017
17-18 050/246 Cefn Drudwy D Davies SH874705 Bae Colwyn Conwy 0.113 20/11/2017 18/12/2017
17-18 050/277 Cefn Creuan Isaf Tilhill SH792196 Brithdir Gwynedd 7.05 20/11/2017 18/12/2017
17-18 050/279 Kellys Break Abbey Forestry SO400118 Rhaglan Sir Fynwy 0.66 21/11/2017 19/12/2017
17-18 050/282 Cwm Coch Woodlands D Jones SN358184 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 3.34 21/11/2017 19/12/2017
17-18 050/283 Coed Cancoed E N Bound SN936839 Llanidloes Powys 2.0 21/11/2017 19/12/2017
17-18 050/281 Llwyn Onn Reservoir Andrew Bronwin & Co Ltd SO005131 Llwyn Onn Aberhonddu 0.55 21/11/2017 19/12/2017
17-18 050/284 Llyn Brenig Andrew Bronwin & Co Ltd SH960556 Cerrigydrudion Sir Ddinbych 2.64 21/11/2017 19/12/2017
17-18 050/285 Kilvrough Woods NR P Thornton SS551891 Melin y Parc Abertawe 0.2 23/11/2017 22/12/2017

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.