Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais. Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

>

Cyfeirnod Enw'rr Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
17-18 050/164 Erw Garegog Tilhill SH878189 Dinas Mawddwy Gwynedd 32.0 17/08 /2017 14/09/2017
17-18 050/166 Coed Henblas-bach P Bienz SJ146550 Llanfair DC Sir Ddinbych 1.38 01/09/2017 29/09/2017
17-18 050/167 Lan Clyn Adda B Kilkelly SN456315 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 0.05 01/09/2017 29/09/2017
17-18 050/168 Moel Gloria Tilhill SH953025 Talerddig Powys 9.25 29/08/2017 26/09/2017
17-18 050/170 Penperthi P Jackson SJ034099 Llanerfyl Powys 0.25 23/08 /2017 20/09/2017
17-18 050/173 Esgair Fynwent H Denman SN530343 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 18.1 21/08 /2017 18/09/2017
17-18 050/173 Cefnrhosan P Jackson SN810975 Machynlleth Powys 2.55 23/08 /2017 20/09/2017
17-18 050/176 Gray Hill Common J Walters ST438935 Caldicot Sir Fynwy 0.25 24/08/2017 21/09/2017
17-18 050/177 Gray Hill Common J Walters ST438935 Caldicot Sir Fynwy 4.0 24/08/2017 21/09/2017
17-18 050/178 Erw-hen P Oldroyd SN673434 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 1.2 29/08/2017 26/09/2017
17-18 050/179 Middle Pitts J Coltman-Rogers SO312721 Tref-y-clawdd Powys 1.0 01/09/2017 29/09/2017
17-18 050/180 Llysun P Jackson SJ024102 Llanerfyl Powys 2.59 31/08/2017 28/09/2017
17-18 050/182 Cae Twthiwr Pryor & Rickett Silviculture SN578436 Lampeter Sir Gaerfyrddin 29.66 01/09/2017 29/09/2017
17-18 050/185 Lake Wood Andrew Bronwin & Co SO245908 Yr Ystog Powys 9.69 04/09/2017 02/10/2017
17-18 050/184 Abercamlais Andrew Bronwin & Co SN924298 Pontsenni Powys 12.75 04/09/2017 02/10/2017
17-18 050/186 Tal y Glannau P Jackson SH908127 Machynlleth Powys 0.87 05/09/2017 03/10/2017
17-18 050/172 Gwernbiseg Shelter Belt F Walker SH865369 Bala Gwynedd 0.3 05/09/2017 03/10/2017
17-18 FRPA 006 Coed y Brenin Cyfoeth Naturiol Cymru SH721265 Dolgellau Gwynedd 6.6 06/09/2017 04/10/2017
17-18 050/192 Bryn Eithenog Tilhill SN741640 Pontrhydfendigaid Ceredigion 12.15 07/09/2017 05/10/2017
17-18 050/195 Sugar Loaf Pryor & Rickett SN841434 Llanwrtyd Wells Powys 3.2 11/09/2017 09/10/2017
17-18 050/196 Y Fron D Boorer SN777332 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 0.15 12/09/2017 10/10/2017

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.