Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Beth yw asesiadau effeithiau amgylcheddol?

Bwriad asesiad effaith amgylcheddol yw diogelu’r amgylchedd. Mae ymgeiswyr yn paratoi’r asesiad ac yn nodi unrhyw effeithiau arwyddocaol, tebygol y gallai eu gweithgaredd gael ar yr amgylchedd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yn yr asesiad effaith amgylcheddol i’n cynorthwyo i benderfynu os oes angen i ymgeiswyr gael caniatâd gennym ar gyfer eu gweithgaredd arfaethedig. Gelwir hyn yn benderfyniad asesiad ‘cychwynnol’ neu’n ‘sgrinio.’

Am wybodaeth ar y broses asesu llawn, edrychwch ar ein canllaw cyflym ar asesiadau effeithiau amgylcheddol.

Penderfyniadau cychwynnol ar asesiadau effeithiau amgylcheddol.

Mae’n rhaid i ni eich hysbysu o’n penderfyniad os tybiwn y bydd cynigion ar gyfer ambell brosiect coedwigaeth yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd.

Edrychwch ar y tabl ar waelod y dudalen ar gyfer ein penderfyniadau asesiadau cychwynnol o 3 Rhagfyr 2015 ymlaen.

Edrychwch ar ein penderfyniadau asesiadau effeithiau amgylcheddol hanesyddol ar gyfer penderfyniadau a wnaethpwyd cyn 3 Rhagfyr 2015.

Gallwch weld asesiad effaith amgylcheddol ymgeisydd a gwybodaeth ar sut y gwnaethom ein penderfyniad. Edrychwch ar ble i anfon sylwadau a sut i ofyn am ddogfennau isod er mwyn gweld sut mae gwneud hyn.

Beth fydd yn digwydd os byddwn yn penderfynu bod angen caniatâd?

Os mai penderfyniad ein hasesiad cychwynnol yw bod angen ein caniatâd ar ymgeisydd cyn y gall barhau gyda’i weithgaredd, mae’n rhaid iddo:

  • wneud cais ar gyfer y caniatâd perthnasol

  • anfon y wybodaeth gefnogol sydd ei angen arnom er mwyn gwneud penderfyniad ar y cais

Mae’r wybodaeth gefnogol yn cynnwys datganiad amgylcheddol. Mae’r datganiad hwn yn nodi’r hyn fyddant yn eu gwneud er mwyn diogelu’r amgylchedd wrth barhau gyda’r gweithgaredd.

Gwneud sylwadau ar ddatganiadau amgylcheddol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr hysbysebu eu ceisiadau caniatâd mewn papurau lleol. Mae datganiadau amgylcheddol ar gael isod fel y medrwch edrych arnynt a gwneud sylwadau arnynt os ydych am wneud hynny. Byddwn yn ystyried pob sylw perthnasol cyn i ni wneud ein penderfyniad

Gallwch wneud sylwadau ar ddatganiadau amgylcheddol ar gyfer yr ymgeiswyr canlynol hyd y dyddiad a ddangosir. Mae’r dogfennau hefyd ar gael ar waelod y dudalen.

Plannu coed ym Maes Mynach (saesneg yn unig) – mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben

Ble i anfon sylwadau a sut i ofyn am ddogfennau.

Os hoffech weld asesiad effeithiau amgylcheddol a derbyn gwybodaeth ar sut yr ydym wedi gwneud ein penderfyniad cychwynnol neu wneud sylw ar ddatganiad amgylcheddol, ysgrifennwch atom:

Drwy e-bost at: forestregulations@naturalresourceswales.gov.uk

Drwy’r post at: Y Tîm Caniatâd (Coedwigaeth), Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DW

Tabl penderfyniadau cychwynnol

Mae’r tabl yn nodi ein penderfyniadau asesu cychwynnol o 3 Rhagfyr 2015 ymlaen.

Edrychwch ar ein penderfyniadau asesiadau effeithiau amgylcheddol hanesyddol ar gyfer penderfyniadau a wnaethpwyd cyn 3 Rhagfyr 2015.

Cyfeirnod Math o Brosiect Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Arwynebedd Aros am ben benderfyniad Dyddiad Penderfynu
16-17/EIA001 Coedwigo Caeglas J Lonsdale SN562304 Carmarthen Sir Gaerfyrddin 21 Nid oes angen caniatâd 24/05/2016
16-17/EIA002 Ffordd y Goedwig Blaenbrynych Natural Resources Wales SN949230 Brecon Powys 0.39 Nid oes angen caniatâd 01/06/2016
16-17/EIA003 Ffordd y Goedwig Dyfi North Cyfoeth Naturiol Cymru SH812136 Dolgellau Gwynedd 0.38 Nid oes angen caniatâd 15/06/2016
16-17/EIA004 Coedwigo Cefn Coch Tilhill SN735955 Machynlleth Ceredigion 142 Mae angen caniatâd 31/05/2016
16-17/EIA005 Ffordd y Goedwig Pantperthog Natural Resources Wales SH735071 Machynlleth Gwynedd 0.69 Nid oes angen caniatâd 22/06/2016
16-17/EIA006 Coedwigo Ysgwydd Gwyn Uchaf Farm Hugh Wheeldon & Co SO121026 Bargoed Caerffili 37.85 hyd nes y penderfyniad  
16-17/EIA007 Coedwigo Scotland Farm Tilhill SJ232574 Treuddyn Sir y Fflint 17.9 Nid oes angen caniatâd 16/06/2016
16-17/EIA008 Coedwigo Land nr Llanwrtyd Wells Flintshire Woodlands SN874473 Llanwrtyd Wells Powys 86 Nid oes angen caniatâd 28/06/2016
16-17/EIA009 Datgoedwigo Bryn Dinas Carter Jonas SJ174245 Croesoswallt Powys 0.4 Nid oes angen caniatâd 23/06/2016
16-17/EIA012 Coedwigo Lofftwen Tilhill SN876467 Llanwrtyd Wells Powys 71 Nid oes angen caniatâd 07/07/2016
15-16/EIA030 Ffordd y Goedwig Castell Nos, Maerdy Cyfoeth Naturiol Cymru SN964002 Maerdy Rhondda Cynon Taf 1.27 Nid oes angen caniatâd 03/12/2015
15-16/EIA031 Datgoedwigo Voelas Charles Gittins SH864524 Pentrefoelas Conwy 2 Nid oes angen caniatâd 14/12/2015
15-16/EIA060 Coedwigo Fadfilltir Tilhill SH742363 Trawsfynydd Gwynedd 3.86 Mae angen caniatâd 02/02/2016
15-16/EIA071 Coedwigo Dolwen Farm Flintshire Woodlands SJ144337 Llanarmon Dyffryn Ceiriog Sir Ddinbych 0.92 Nid oes angen caniatâd 10/12/2015
15-16/EIA078 Coedwigo Blaen Cleddau Neil Scott SN166323 Cardigan Sir Benfro 0.35 Nid oes angen caniatâd 27/01/2016
15-16/EIA079 Ffordd y Goedwig Pantperthog Cyfoeth Naturiol Cymru SH734067 Machynlleth Gwynedd 0.18 Nid oes angen caniatâd 16/12/2015
15-16/EIA082 Ffordd y Goedwig Benton South Cyfoeth Naturiol Cymru SM996066 Hwlffordd Sir Benfro 0.58 Nid oes angen caniatâd 06/01/2016
15-16/EIA083 Coedwigo Hafod yr Abad Tilhill SJ185489 Llandegla Sir Ddinbych 75.5 Mae angen caniatâd 14/03/2016
15-16/EIA085 Coedwigo Onnen Fawr Tilhill SN639198 Trap Sir Gaerfyrddin 40 Nid oes angen caniatâd 18/01/2016
15-16/EIA086 Coedwigo Tyngarn A Baker SN777295 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 68 Nid oes angen caniatâd 21/01/2016
15-16/EIA087 Coedwigo Nanthir Andrew Bronwin & Co SO056780 Llandrindod Wells Powys 1.78 Nid oes angen caniatâd 12/01/2016
15-16/EIA088 Ffordd y Goedwig Cefn Ystrad Ffin Forest Flintshire Woodlands SN793436 Rhandirmwyn Sir Gaerfyrddin 1.5 Nid oes angen caniatâd 02/02/2016
15-16/EIA089 Ffordd y Goedwig Llanthony Cyfoeth Naturiol Cymru SO294266 Abergavenny Sir Fynwy 1.27 Nid oes angen caniatâd 10/02/2016
15-16/EIA090 Coedwigo Cyffin Tilhill SJ056129 Dolanog Powys 56.9 Nid oes angen caniatâd 01/03/2016
15-16/EIA092 Datgoedwigo Cwm Mynach K Jones SH682226 Bontddu Gwynedd 18.15 Nid oes angen caniatâd 31/03/2016
15-16/EIA093 Ffordd y Goedwig Coed Beddick Tintern Cyfoeth Naturiol Cymru SO525021 Mynwy Sir Fynwy 0.7 Nid oes angen caniatâd 01/07/2016
15-16/EIA094 Ffordd y Goedwig Llandogo Cyfoeth Naturiol Cymru SO524030 Mynwy Sir Fynwy 1.05 Nid oes angen caniatâd 01/07/2016
15-16/EIA096 Coedwigo Bryncethin Road J Lonsdale SN692124 Garnant Sir Gaerfyrddin 18.1 Nid oes angen caniatâd 06/04/2016
15-16/EIA097 Ffordd y Goedwig Upper Hale Cyfoeth Naturiol Cymru SO516010 Mynwy Sir Fynwy 3.61 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA098 Ffordd y Goedwig Coed Beddick BLV Cyfoeth Naturiol Cymru SO524019 Casgwent Sir Fynwy 1 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA099 Ffordd y Goedwig Kemeys Inferior Cyfoeth Naturiol Cymru ST397932 Casnewydd Casnewydd 1.93 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA100 Ffordd y Goedwig Ninewells Cyfoeth Naturiol Cymru SO514036 Mynwy Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA101 Ffordd y Goedwig Wet Meadow Cyfoeth Naturiol Cymru SO490065 Mynwy Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA102 Ffordd y Goedwig St.Pierre BLV Cyfoeth Naturiol Cymru ST499923 Casgwent Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
16-17/EIA010 Ffordd y Goedwig Cefn Ystrad Ffin Forest Flintshire Woodlands SN816483 Rhandirmwyn Carmarthenshire 1.8 Nid oes angen caniatâd 11/07/2016
15-16/EIA095 Datgoedwigo Arthog Bog R Evans SH635145 Arthog Gwynedd 3.25 Nid oes angen caniatâd 04/08/2016
16-17/EIA016 Coedwigo Allt Llainoleu Hugh Wheeldon & Co SN537316 Caerfyddin Sir Gaerfyrddin 9.69 Nid oes angen caniatâd 18/08/2016
16-17/EIA019 Coedwigo Garthmyn Coed Cymru SH779663 Dolgarrog Conwy 40.0 Nid oes angen caniatâd 18/08/2016
16-17/EIA021 Ffordd y Goedwigo Hendrewallog Tilhill SH709066 Abergwynolwyn Gwynedd 0.49 Nid oes angen caniatâd 14/09/2016
16-17/EIA022 Datgoedwigo Longwood Coedwig Gymunedol Longwood SN607519 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 7.62 Nid oes angen caniatâd 15/09/2016
16-17/EIA027 Coedwigo Pantrhwch Hugh Wheeldon & Co SN5900554 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 6.77 Nid oes angen caniatâd 15/09/2016
16-17/EIA028 Coedwigo Blaenparsel Hugh Wheeldon ac Co SN322293 Castellnewydd Emlyn Sir Gaerfyddin 0.73 Nid oes angen caniatâd 16/09/2016
16-17/EIA017 Ffordd y Goedwigo Clydach Vale Natural Resources Wales   Treorchy Rhondda Cynon Taf 1.69 Nid oes angen caniatâd 20/09/2016
16-17/EIA014 Ffordd y Goedwigo St Gwyno 3 Cyfoeth Naturiol Cymru SS999976 Ferndale Rhondda Cynon Taf 1.54 Nid oes angen caniatâd 22/09/2016
16-17/EIA026 Coedwigo Coed y Foel Woodland Trust SN433429 Lampeter Ceredigion 17.61 Nid oes angen caniatâd 27/09/2016
16-17/EIA025 Coedwigo tir yn Heol y Parc The Woodland Trust SJ320553 Wrexham Wrexham 5.46 Nid oes angen caniatâd 03/10/2016
16-17/EIA030 Chwarel coedwig Taf Fechan Cyfoeth Naturiol Cymru SO033165 Pontsticill Powys 1.63 Nid oes angen caniatâd 10/10/2016
16-17/EIA032 Coedwigo Bryniau Isaf 3 Tilhill SN588397 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 3.7 Nid oes angen caniatâd 12/10/2016
16-17/EIA039 Coedwigo Pencefn Drysol P Morgan SN681592 Tregaron Ceredigion 15.92 Nid oes angen caniatâd 12/10/2016
16-17/EIA035 Datgoedwigo Tata Steel Cyfoeth Naturiol Cymru SJ295709 Shotton Sir Y Fflint 0.2 Nid oes angen caniatâd 13/10/2016
16-17/EIA031 Coedwigo Maesllwni D Jones SH790100 Machynlleth Powis 5.9 Nid oes angen caniatâd 19/10/2016
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor & Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 35 oes angen caniatad 19/10/2016
16-17/EIA033 Coedwigo Tyn y Berth Tilhill SO036797 Llandrindod Wells Powis 47.2 Nid oes angen caniatâd 24/10/2016
16-17/EIA020 Datgoedwigo Mynydd March Hywel Hugh Wheeldon & Co SN760030 Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot 22.93 oes angen caniatad 01/11/2016
16-17/EIA038 Coedwigo Jackstone Farm Pryor & Rickett Silviculture SO519110 Penallt Sir Fynwy 2.52 Nid oes angen caniatâd 01/11/2016
16-17/EIA029 Coedwigo Blaeneinion Coed Cymru Cyf SN719932 Machynlleth Powis 0.25 oes angen caniatad 10/11/2016
16-17/EIA041 Coedwigo Drws y Nant P Jackson SH307397 Nefyn Gwynedd 2.13 Nid oes angen caniatâd 10/11/2016
16-17/EIA040 Coedwigo Croes Bleddyn Farm M Potter Abersenny Ltd ST489963 Llanddinol Sir Fynwy 2.187 Nid oes angen caniatâd 11/11/2016
16-17/EIA036 Datgoedwigo Fauxdegla Shooting Ground Cyfoeth Naturiol Cymru SJ218537 Wrecsam Wrecsam 0.6 Nid oes angen caniatâd 21/11/2016
16-17/EIA049 Datgoedwigo Gop Wood P Davies SJ085801 Prestatyn Sir y Fflint 0.53 Nid oes angen caniatâd 07/12/2016
16-17/EIA043 Datgoedwigo Llennyrch The Woodland Trust SH663381 Penrhyndeudraeth Gwynedd 25.25 Nid oes angen caniatâd 12/12/2016
16-17/EIA042 Datgoedwigo Coed Y Brenin Cyfoeth Naturiol Cymru SH739232 Dolgellau Gwynedd 0.072 Nid oes angen caniatâd 15/12/2016
16-17/EIA048 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor & Rickett Silviculture SN819432 Llandovery Carmarthenshire 21.0 oes angen caniatad 09/01/2017
16-17/EIA045 Ffordd y Goedwigo Trawscoed 1 A N Graham SH850330 Bala Gwynedd 0.46 Nid oes angen caniatâd 20/01/2017
16-17/EIA044 Ffordd y Goedwigo Nant Prysor Forestry RSPB SH770385 Bala Gwynedd 0.204 Nid oes angen caniatâd 20/01/2017
16-17/EIA047 Coedwigo Ddulley Bank Tilhill SO051816 Llandrindod Powys 9.8 Nid oes angen caniatâd 25/01/2017
16-17/EIA052 Coedwigo Moel y Plas Miller Land Management SJ171552 Llanarmon yn Ial Sir Ddinbych 7.3 Nid oes angen caniatâd 15/02/2017
16-17/EIA058 Datgoedwigo Gray Hill Common J R Waters ST439931 Caldicot Sir Fynwy 50.0 oes angen caniatad 09/03/2017
16-17/EIA060 Datgoedwigo Marford Quarry NWWT SJ357562 Marford Wrecsam 4.0 Nid oes angen caniatâd 22/03/2017
16-17/EIA061 Coedwigo Cwmcringlyn Tilhill SO077726 Llandrindod Wells Powys 71.38 Nid oes angen caniatâd 03/04/2017
16-17/EIA063 Ffordd y Goedwigo Disgwylfa Cyfoeth Naturiol Cymru SN570336 Brechfa Sir Gaerfyrddin 3.74 Nid oes angen caniatâd 03/04/2017
16-17/EIA062 Ffordd y Goedwigo Cwm Clyd Pryor & Rickett SN977584 Bontnewydd ar Wy Powys 0.3 Nid oes angen caniatâd 05/04/2017
17-18/EIA002 Ffordd y Goedwigo Ty Mawr Cyfoeth Naturiol Cymru SH841137 Dolgellau Gwynedd 0.007 Nid oes angen caniatâd 25/04/2017
17-18/EIA006 Ffordd y Goedwigo Glasfynydd Cyfoeth Naturiol Cymru SN840246 Trecastell Powys 4.5 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA001 Ffordd y Goedwigo Myherin Cyfoeth Naturiol Cymru SN792773 Cwmystwyth Ceredigion 0.34 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA005 Ffordd y Goedwigo Cwmgwrach Cyfoeth Naturiol Cymru SO860045 Resolven Castell-nedd Port Talbot 2.11 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA004 Ffordd y Goedwigo Abergynolwyn Coupe 23077 Cyfoeth Naturiol Cymru SH708050 Dolgellau Gwynedd 0.106 Nid oes angen caniatâd 08/05/2017
17-18/EIA009 Ffordd y Goedwigo Mynydd Du Cyfoeth Naturiol Cymru SO248285 Y Fenni Powys 0.56 Nid oes angen caniatâd 18/05/2017
17-18/EIA012 Coedwigo Gwernybustach I Mitchell SO282219 Y Fenni Powys 4.97 Nid oes angen caniatâd 23/05/2017
17-18/EIA011 Ffordd y Goedwigo Treberfydd Cyfoeth Naturiol Cymru SO132053 Llangorse Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 1.03 Nid oes angen caniatâd 23/05/2017
17-18/EIA007 Coedwigo Goetre Villa R Horsey SN580586 Lampeter Ceredigion 2.88 Nid oes angen caniatâd 26/05/2017
17-18/EIA016 Datgoedwigo Blaen Llia Cyfoeth Naturiol Cymru SN921155 Ystradfellte Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 12.9 Nid oes angen caniatâd 31/05/2017
17-18/EIA013 Chwarel coedwig Bryn Crug Cyfoeth Naturiol Cymru SH796485 Penmachno Parc Cenedlaethol Eryri 0.1 Nid oes angen caniatâd 01/06/2017
17-18/EIA017 Coedwigo Nant Moch C Evans SN726205 Llangadog Sir Gaerfyrddin 1.0 Nid oes angen caniatâd 06/06/2017
17-18/EIA003 Ffordd y Goedwig Bont Evans Cyfoeth Naturiol Cymru SH755059 Ceinws Parc Cenedlaethol Eryri 0.99 Nid oes angen caniatâd 13/06/2017
17-18/EIA021 Ffordd y Goedwig Cabalva Farm Pryor & Rickett Silvilculture SO228454 Bronydd Powys 0.14 Nid oes angen caniatâd 18/07/2017
17-18/EIA019 Coedwigo The Craig Jason Davies SO128625 Llandegley Powys 6.05 Nid oes angen caniatâd 19/07/2017
17-18/EIA034 Coedwigo Coed Ty Calch H Davies SH394681 Llangefni Anglesey 3.1 Nid oes angen caniatâd 03/08/2017
17-18/EIA028 Ffordd y Goedwig Maesgwm Track Cyfoeth Naturiol Cymru SH714281 Dolgellau Gwynedd 0.09 Nid oes angen caniatâd 07/08/2017
17-18/EIA031 Coedwigo Ardal ger Llangefni New Forest Energy Ltd SH357706 Llangefni Anglesey 2.15 Nid oes angen caniatâd 10/08/2017
17-18/EIA035 Coedwigo Upper Froghall Farm S Higgon SM997238 Haverfordwest Pembrokeshire 27.54 Nid oes angen caniatâd 21/08/2017
17-18/EIA049 Coedwigo Tir Barwn C Evans SJ089438 Corwen Sr Ddinbych 2.25 Nid oes angen caniatâd 06/09/2017
17-18/EIA046 Ffordd y Goedwig Blackcliff/Wyncliff Cyfoeth Naturiol Cymru ST533978 Chepstow Monmouth 0.585 Nid oes angen caniatâd 06/09/2017
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Cwmpasu 31/05/2017
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Datganiad Amgylcheddol 11/08/2017
17-18/EIA047 Coedwigo Glanrhydf E Biddulph SN659660 Bronant Ceredigion 17.41 Nid oes angen caniatâd 11/09/2017
17-18/EIA052 Coedwigo Plas Llangwyfan D Roberts SH340710 Llangefni Ynys Môn 10.09 Nid oes angen caniatâd 11/09/2017
17-18/EIA060 Coedwigo Tir Gardde H Griffiths SN411076 Cydweli Sir Gaerfyrddin 1.76 Nid oes angen caniatâd 04/09/2017
17-18/EIA061 Datgoedwigo Llangorse Lake Cyfoeth Naturiol Cymru SO124269 Llangorse Powys 1.8 Nid oes angen caniatâd 03/10/2017
17-18/EIA063 Ffordd y Goedwig Pen y Lan Mr Humphreys ST350977 Trefynwy Sir Fynwy 0.2 Nid oes angen caniatâd 16/11/2017
17-18/EIA064 Coedwigo Gwaelod y Gelli Tilhill Forestry SO197073 Blaina Blaenau Gwent 47.14 Nid oes angen caniatâd 03/10/2017
17-18/EIA066 Ffordd y Goedwig St Gwynno South Cyfoeth Naturiol Cymru ST041963 Ynysybwl Rhondda Cynnon Taf 2.97 Nid oes angen caniatâd 31/10/2017
17-18/EIA069 Ffordd y Goedwig Myherin Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SN785775 Llangurig Powys 1.7 Nid oes angen caniatâd 15/11/2017
17-18/EIA079 Datgoedwigo Rhos Talglas Cyfoeth Naturiol Cymru SN553631 Aberystwyth Ceredigion 6.2 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA080 Datgoedwigo Rhos Bwlch y Rhandir Cyfoeth Naturiol Cymru SN593733 Aberystwyth Ceredigion 0.9 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA081 Datgoedwigo Cymsymlog Cyfoeth Naturiol Cymru SN699837 Aberystwyth Ceredigion 4.3 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA082 Datgoedwigo Coed a Gweunydd Gilfach-gwyddil Cyfoeth Naturiol Cymru SN616614 Aberystwyth Ceredigion 3.8 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA083 Datgoedwigo Cae Ffos yr odyn Cyfoeth Naturiol Cymru SN625635 Aberystwyth Ceredigion 0.6 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA091 Coedwigo Penllynin Farm A Love-Jones SN343217 Caerfyrddin Sir Gar 6.48 Nid oes angen caniatâd 30/11/2017
17-18/EIA090 Coedwigo Mandinam Hugh Wheeldon & Co SN745274 Llandeilo Sir Gar 3.32 Nid oes angen caniatâd 04/12/2017
17-18/EIA085 Datgoedwigo Plas Nantyr Estate P Kennaway SJ156372 Glynn ceiriog Wrecsam 0.91 Nid oes angen caniatâd 05/12/2017
17-18/EIA088 Coedwigo Bradnant T Vaughan SN964847 Llanidloes Powys 6.32 Nid oes angen caniatâd 07/12/2017
17-18/EIA086 Chwarel coedwig & Datgoedwigo Crynant Main Cyfoeth Naturiol Cymru SN774050 Crynant Castell-nedd Port Talbot 2.41 Nid oes angen caniatâd 07/12/2017
17-18/EIA100 Coedwigo New House Farm Ms P Keen ST436987 Brynbuga Trefynwy 11.4 Nid oes angen caniatâd 09/01/2018
17-18/EIA097 Coedwigo Great Llyn Gwyn Farm Mr M Lewis SO311186 Y Fenni Sir Fynwy 12.1 Nid oes angen caniatâd 11/01/2018
17-18/EIA103 Coedwigo Dolygarn Mr J Powell SO085801 Llandrindod Powys 9.44 Nid oes angen caniatâd 15/01/2018
17-18/EIA112 Coedwigo Llangwarren Estate N Gilbertson SM930312 Hwlffordd Sir Benfro 5.54 Nid oes angen caniatâd 16/01/2018
17-18/EIA105 Coedwigo Coed y Foel Hugh Wheeldon & Co SN431422 Llandysul Ceredigion 13.64 Nid oes angen caniatâd 17/01/2018
17-18/EIA106 Ffordd y Goedwig Ty Mawr Cyfoeth Naturiol Cymru SH844117 Machynlleth Powys 0.26 Nid oes angen caniatâd 18/01/2018
17-18/EIA107 Coedwigo Tir Barwn P Jackson SJ091439 Corwen Sir Ddinbych 1.15 Nid oes angen caniatâd 18/01/2018
17-18/EIA111 Coedwigo Glan Morfa G Davies SJ007803 Rhyl Sir Ddinbych 5.0 Nid oes angen caniatâd 22/01/2018
17-18/EIA108 Coedwigo Nant y Fuwch A Bronwin SN539289 Brechfa Sir Gaerfyrddin 19.86 Nid oes angen caniatâd 24/01/2018
17-18/EIA110 Coedwigo Bon Faen E Gittins SH378674 Llangefni Ynys Môn 13.89 Nid oes angen caniatâd 25/01/2018
17-18/EIA115 Coedwigo Pantpoeth Hill A Bronwin SN997816 Llanidloes Powys 13.64 Nid oes angen caniatâd 30/01/2018
17-18/EIA113 Coedwigo Ty Fos P Jackson SJ025390 Llandrillo Denbighshire 5.27 Nid oes angen caniatâd 06/02/2018
17-18/EIA116 Coedwigo Gwaelod y Gellli Tilhill SO196067 Blaina Blaenau Gwent 2.98 Nid oes angen caniatâd 07/02/2018
17-18/EIA123 Coedwigo Bryngwyn,Cnwc,Tyddyn Bach,Treruffydd,Bwlan,Trerddol D Roberts SH336699 Llangefni Ynys Môn 23.31 Nid oes angen caniatâd 12/02/2018
17-18/EIA119 Coedwigo Pencefn Dyscol B Lloyd SN680591,SN683586,SN690575,SN68257 Tregaron Ceredigion 14.14 Nid oes angen caniatâd 12/02/2018
17-18/EIA124 Coedwigo The Desert T Bowie SH378663 Llangefni Ynys Môn 14.14 Nid oes angen caniatâd 14/02/2018
17-18/EIA137 Coedwigo Llanover Estate A Bronwin & Co Ltd SO280100 Y Fenni Sir Fynwy 35.02 Nid oes angen caniatâd 16/02/2018

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Historical public register EXCEL [46.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.