Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rhybuddion llifogydd

Edrychwch i weld os ydych mewn perygl o lifogydd o afonydd neu'r môr - nawr neu dros y dyddiau nesaf

Mae’r map rhybuddion llifogydd yn cael ei ddiweddaru bob 15 munud i ddangos rhybuddion llifogydd sydd mewn grym yng Nghymru.

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 19:22 ar 19 Ion 2018. Adnewyddu'r dudalen.

Statws Gogledd De Orllewin De Ddwyrain Cymru
Rhybudd llifogydd difrifol Rhybudd llifogydd difrifol

Llifogydd difrifol - perygl i fywyd

0

0

0

0

Rhybudd Llifogydd Rhybudd Llifogydd

Disgwylir llifogydd - mae angen gweithredu ar unwaith

0

0

0

0

Llifogydd - Byddwch yn barod Llifogydd - Byddwch yn barod

Mae llifogydd yn bosibl – paratowch

0

0

0

0

Rhybuddion â ddilewyd yn y 24 awr ddiwethaf

0

0

0

0

Map rhybuddion llifogydd


Rhagolwg llifogydd 5 diwrnod

Problemau gweld ein map?

Rydym wrthi’n datblygu’r gwasanaeth - bydd eich sylwadau yn ein helpu i’w wella.

Mae fersiwn Gymraeg o'r map yn cael ei ddatblygu a bydd ar gael cyn gynted ag y bo modd.

Rhagor o wybodaeth

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Esboniad perygl llifogydd ar gyfer ardal awdurdod Sut rydym yn penderfynu beth yw perygl llifogydd ar gyfer ardal awdurdod PDF [314.7 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.