Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Astudiaethau Achos

Dyma storïau pobl go iawn sydd wedi cymryd camau i baratoi ar gyfer llifogydd er mwyn lleihau ei effaith ar eu cartrefi a’u bywoliaeth. Maent yn rhannu manylion yr hyn a wnaethant ac yn egluro pa wahaniaeth a wnaeth hyn. Maent hefyd yn rhoi eu cynghorion eu hunain ynglŷn â’r hyn y gall pobl sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd ei wneud.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych stori yr hoffech ei rhannu, e-bostiwch floodawareness.wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Astudiaethau Achos PDF [190.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.